Visa allt om El-Team i Fegen Aktiebolag
Visa allt om El-Team i Fegen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 395 3 593 3 677 2 925 3 657 2 855 3 105 3 644 3 101 3 356
Övrig omsättning 220 59 54 54 54 54 53 24 24 4
Rörelseresultat (EBIT) 218 307 383 256 355 186 147 613 197 230
Resultat efter finansnetto 211 302 374 251 344 173 139 605 200 220
Årets resultat 231 259 240 132 182 130 131 330 108 162
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 558 573 588 603 620 644 397 430 449
Omsättningstillgångar 1 581 1 581 1 686 1 398 1 344 1 097 1 259 2 009 1 458 1 214
Tillgångar 2 124 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 119 1 088 1 009 919 928 866 856 1 245 915 807
Obeskattade reserver 297 388 424 364 298 208 217 260 116 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 273 300 328 356 383 411 454 461 467
Kortfristiga skulder 463 390 525 375 367 259 418 447 396 321
Skulder och eget kapital 2 124 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 424 565 546 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 334 1 264 934 947 923 815 390 489 509 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 519 445 310 306 313 299 229 443 466 362
Utdelning till aktieägare 0 200 180 150 140 120 120 520 0 0
Omsättning 3 615 3 652 3 731 2 979 3 711 2 909 3 158 3 668 3 125 3 360
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 849 898 1 226 975 1 219 952 1 035 911 775 1 119
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 412 417 425 416 374 350 375 381 391
Rörelseresultat, EBITDA 233 322 398 272 371 211 173 646 235 274
Nettoomsättningförändring -5,51% -2,28% 25,71% -20,02% 28,09% -8,05% -14,79% 17,51% -7,60% -%
Du Pont-modellen 10,40% 14,59% 17,18% 13,39% 18,70% 11,19% 8,04% 26,18% 11,76% 14,49%
Vinstmarginal 6,51% 8,68% 10,55% 9,09% 9,95% 6,73% 4,93% 17,29% 7,16% 7,18%
Bruttovinstmarginal 69,99% 65,66% 61,87% 61,16% 56,11% 59,89% 63,61% 61,17% 62,14% 58,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,93% 33,15% 31,57% 34,97% 26,72% 29,35% 27,09% 42,86% 34,25% 26,61%
Soliditet 63,59% 65,01% 59,33% 59,78% 58,94% 59,40% 53,39% 59,53% 52,92% 51,43%
Kassalikviditet 278,40% 338,46% 246,48% 205,07% 223,16% 246,33% 219,14% 323,04% 274,75% 297,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...