Visa allt om El-Team i Fegen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 593 3 677 2 925 3 657 2 855 3 105 3 644 3 101 3 356 2 489
Övrig omsättning 59 54 54 54 54 53 24 24 4 24
Rörelseresultat (EBIT) 307 383 256 355 186 147 613 197 230 99
Resultat efter finansnetto 302 374 251 344 173 139 605 200 220 83
Årets resultat 259 240 132 182 130 131 330 108 162 78
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 558 573 588 603 620 644 397 430 449 493
Omsättningstillgångar 1 581 1 686 1 398 1 344 1 097 1 259 2 009 1 458 1 214 1 052
Tillgångar 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663 1 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 088 1 009 919 928 866 856 1 245 915 807 645
Obeskattade reserver 388 424 364 298 208 217 260 116 67 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 300 328 356 383 411 454 461 467 474
Kortfristiga skulder 390 525 375 367 259 418 447 396 321 348
Skulder och eget kapital 2 139 2 258 1 986 1 947 1 716 1 903 2 406 1 887 1 663 1 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 424 565 546 514 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 264 934 947 923 815 390 489 509 282 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 445 310 306 313 299 229 443 466 362 333
Utdelning till aktieägare 200 180 150 140 120 120 520 0 0 0
Omsättning 3 652 3 731 2 979 3 711 2 909 3 158 3 668 3 125 3 360 2 513
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 1 226 975 1 219 952 1 035 911 775 1 119 830
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 417 425 416 374 350 375 381 391 362
Rörelseresultat, EBITDA 322 398 272 371 211 173 646 235 274 142
Nettoomsättningförändring -2,28% 25,71% -20,02% 28,09% -8,05% -14,79% 17,51% -7,60% 34,83% -%
Du Pont-modellen 14,59% 17,18% 13,39% 18,70% 11,19% 8,04% 26,18% 11,76% 14,49% 6,67%
Vinstmarginal 8,68% 10,55% 9,09% 9,95% 6,73% 4,93% 17,29% 7,16% 7,18% 4,14%
Bruttovinstmarginal 65,66% 61,87% 61,16% 56,11% 59,89% 63,61% 61,17% 62,14% 58,28% 53,07%
Rörelsekapital/omsättning 33,15% 31,57% 34,97% 26,72% 29,35% 27,09% 42,86% 34,25% 26,61% 28,28%
Soliditet 65,01% 59,33% 59,78% 58,94% 59,40% 53,39% 59,53% 52,92% 51,43% 45,38%
Kassalikviditet 338,46% 246,48% 205,07% 223,16% 246,33% 219,14% 323,04% 274,75% 297,82% 174,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...