Visa allt om Universalis International AB
Visa allt om Universalis International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 308 5 117 4 878 4 615 4 137 4 273 3 604 3 697 4 605 4 640
Övrig omsättning 23 225 137 135 15 7 8 14 6 116
Rörelseresultat (EBIT) 1 154 606 634 85 55 18 23 -49 83 71
Resultat efter finansnetto 1 121 523 606 37 4 0 -78 -183 16 24
Årets resultat 684 405 511 37 4 0 -78 -157 11 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 51 67 110 119 83 83 105 104 142
Omsättningstillgångar 4 637 3 472 2 880 2 554 2 759 2 549 2 434 2 646 2 705 2 916
Tillgångar 4 664 3 523 2 947 2 665 2 877 2 632 2 517 2 752 2 809 3 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 374 940 685 174 136 132 132 210 367 356
Obeskattade reserver 280 0 0 0 0 0 0 0 26 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 450 1 450 1 450 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950
Kortfristiga skulder 1 559 1 133 812 541 790 550 435 592 466 730
Skulder och eget kapital 4 664 3 523 2 947 2 665 2 877 2 632 2 517 2 752 2 809 3 058
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 399 1 315 1 135 1 070 1 036 890 729 1 009 1 056 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 396 404 361 321 266 280 257 364 351 329
Utdelning till aktieägare 159 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 331 5 342 5 015 4 750 4 152 4 280 3 612 3 711 4 611 4 756
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 577 1 279 1 220 1 154 1 034 1 068 901 924 1 151 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 452 375 358 334 303 266 352 363 358
Rörelseresultat, EBITDA 1 178 642 678 139 104 56 83 15 141 132
Nettoomsättningförändring 23,28% 4,90% 5,70% 11,55% -3,18% 18,56% -2,52% -19,72% -0,75% -%
Du Pont-modellen 24,74% 17,31% 21,92% 3,83% 2,64% 1,25% 1,31% -0,76% 4,06% 3,27%
Vinstmarginal 18,29% 11,92% 13,24% 2,21% 1,84% 0,77% 0,92% -0,57% 2,48% 2,16%
Bruttovinstmarginal 83,39% 84,58% 82,64% 73,93% 76,75% 69,25% 72,70% 80,15% 69,77% 68,19%
Rörelsekapital/omsättning 48,80% 45,71% 42,39% 43,62% 47,59% 46,78% 55,47% 55,56% 48,62% 47,11%
Soliditet 34,14% 26,68% 23,24% 6,53% 4,73% 5,02% 5,24% 7,63% 13,73% 12,16%
Kassalikviditet 282,94% 283,41% 316,01% 383,73% 257,97% 318,18% 341,38% 230,07% 395,06% 279,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...