Visa allt om Blomgren & Eriksson Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Blomgren & Eriksson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 822 31 576 30 992 32 406 29 106 25 082 18 136 13 703 11 762 10 240
Övrig omsättning 65 167 220 93 1 40 30 - 72 34
Rörelseresultat (EBIT) 1 059 1 761 1 349 -120 710 241 222 264 724 375
Resultat efter finansnetto 979 1 703 1 220 -254 585 153 169 262 725 366
Årets resultat 742 942 675 7 450 120 108 185 387 191
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 920 911 878 895 835 848 827 823 80 46
Omsättningstillgångar 5 082 5 913 8 807 5 040 3 951 4 879 3 612 2 798 2 918 2 186
Tillgångar 6 003 6 824 9 685 5 935 4 786 5 727 4 439 3 621 2 998 2 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 268 1 526 1 209 634 927 578 558 600 715 468
Obeskattade reserver 785 785 327 0 285 340 368 368 388 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 703 595 509 1 010 581 650 0 0
Kortfristiga skulder 3 950 4 513 6 445 4 706 3 065 3 800 2 933 2 003 1 895 1 548
Skulder och eget kapital 6 003 6 824 9 685 5 935 4 786 5 727 4 439 3 621 2 998 2 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 044 824 744 866 680 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 438 5 779 5 727 6 060 4 831 4 167 3 377 1 504 1 201 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 984 2 056 1 960 2 112 2 012 1 625 1 253 818 703 361
Utdelning till aktieägare 700 1 000 625 100 300 100 100 150 300 140
Omsättning 27 887 31 743 31 212 32 499 29 107 25 122 18 166 13 703 11 834 10 274
Nyckeltal
Antal anställda 15 17 17 19 18 16 14 8 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 855 1 857 1 823 1 706 1 617 1 568 1 295 1 713 1 680 2 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 473 464 433 449 423 395 412 384 341
Rörelseresultat, EBITDA 1 092 1 797 1 382 -98 744 273 247 295 757 396
Nettoomsättningförändring -11,89% 1,88% -4,36% 11,34% 16,04% 38,30% 32,35% 16,50% 14,86% -%
Du Pont-modellen 17,67% 25,84% 13,99% -1,95% 14,92% 4,24% 5,00% 7,65% 24,52% 16,90%
Vinstmarginal 3,81% 5,58% 4,37% -0,36% 2,45% 0,97% 1,22% 2,02% 6,25% 3,68%
Bruttovinstmarginal 81,50% 79,34% 73,86% 80,36% 77,43% 76,14% 40,09% 39,66% 79,95% 76,83%
Rörelsekapital/omsättning 4,07% 4,43% 7,62% 1,03% 3,04% 4,30% 3,74% 5,80% 8,70% 6,23%
Soliditet 31,32% 31,33% 15,12% 10,68% 23,76% 14,47% 18,68% 23,89% 33,17% 27,95%
Kassalikviditet 128,66% 131,02% 136,65% 107,10% 128,91% 128,39% 123,15% 139,69% 153,98% 129,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...