Visa allt om Europaporten Aktiebolag
Visa allt om Europaporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 698 17 606 16 176 16 557 16 454 15 603 15 597 16 862 17 114 12 251
Övrig omsättning - - - - - - - 807 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 926 4 921 7 929 5 812 6 586 5 837 6 038 8 265 5 695 1 794
Resultat efter finansnetto 5 951 2 119 5 435 3 351 3 820 3 312 2 875 4 959 2 428 860
Årets resultat 2 900 1 297 2 385 682 3 820 3 289 2 875 4 959 2 428 860
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 779 139 862 106 003 109 640 112 539 117 441 119 136 101 389 79 148 77 444
Omsättningstillgångar 6 672 5 064 11 664 7 214 10 549 9 971 9 289 6 700 5 485 1 846
Tillgångar 144 451 144 926 117 667 116 854 123 088 127 412 128 424 108 088 84 633 79 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 877 11 976 13 998 11 612 13 930 11 971 11 399 12 439 9 397 6 969
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 691 122 634 98 472 102 935 107 305 113 285 114 028 94 476 71 680 71 203
Kortfristiga skulder 10 883 10 314 5 198 2 307 1 853 2 156 2 996 1 173 3 556 1 118
Skulder och eget kapital 144 451 144 926 117 667 116 854 123 088 127 412 128 424 108 088 84 633 79 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 3 0 206 318 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 841 711 403 214 730 639 647 1 122 1 433 1 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 435 224 132 70 224 181 124 364 602 614
Utdelning till aktieägare 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 698 17 606 16 176 16 557 16 454 15 603 15 597 17 669 17 114 12 251
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 3 5 3 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 349 8 803 8 088 16 557 5 485 3 121 5 199 2 810 2 445 1 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 462 270 282 320 167 305 311 348 328
Rörelseresultat, EBITDA 9 155 8 973 9 465 7 380 8 009 7 675 7 728 9 824 7 218 3 404
Nettoomsättningförändring -5,16% 8,84% -2,30% 0,63% 5,45% 0,04% -7,50% -1,47% 39,69% -%
Du Pont-modellen 4,74% 4,45% 8,15% 6,98% 7,22% 6,33% 5,79% 8,55% 6,80% 2,34%
Vinstmarginal 41,03% 36,60% 59,26% 49,24% 54,04% 51,71% 47,71% 54,79% 33,63% 15,17%
Bruttovinstmarginal 99,08% 90,30% 98,85% 98,71% 99,45% 98,56% 99,32% 95,25% 90,89% 86,85%
Rörelsekapital/omsättning -25,22% -29,82% 39,97% 29,64% 52,85% 50,09% 40,35% 32,78% 11,27% 5,94%
Soliditet 10,30% 8,26% 11,90% 9,94% 11,32% 9,40% 8,88% 11,51% 11,10% 8,79%
Kassalikviditet 61,31% 49,10% 224,39% 312,70% 569,29% 462,48% 310,05% 571,18% 153,63% 163,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...