Visa allt om Kylanläggningar i Norrköping AB
Visa allt om Kylanläggningar i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 503 23 414 20 023 15 769 17 649 20 417 14 941 16 722 11 468 12 057
Övrig omsättning 221 224 19 39 158 -438 19 11 13 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 134 2 366 924 266 916 1 072 758 126 121 536
Resultat efter finansnetto 1 073 2 266 804 117 754 1 058 716 -181 51 457
Årets resultat 971 1 290 462 76 396 564 355 -193 20 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 144 3 289 3 257 3 548 3 710 3 769 239 506 750 740
Omsättningstillgångar 8 193 6 269 4 812 3 817 3 009 5 065 3 208 2 086 2 794 2 544
Tillgångar 11 337 9 558 8 069 7 365 6 719 8 834 3 447 2 592 3 544 3 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 659 2 408 1 518 1 056 1 181 1 185 641 283 476 456
Obeskattade reserver 1 307 1 486 893 693 693 493 220 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 367 2 503 2 639 2 784 2 920 3 160 34 120 240 360
Kortfristiga skulder 5 004 3 160 3 018 2 832 1 925 3 996 2 552 2 190 2 828 2 468
Skulder och eget kapital 11 337 9 558 8 069 7 365 6 719 8 834 3 447 2 592 3 544 3 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 750 680 648 632 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 708 4 228 3 984 3 332 3 422 2 660 2 281 2 571 1 658 1 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 347 1 857 1 659 1 489 1 366 1 406 1 124 1 338 1 020 750
Utdelning till aktieägare 372 1 000 400 0 200 400 21 0 0 0
Omsättning 28 724 23 638 20 042 15 808 17 807 19 979 14 960 16 733 11 481 12 078
Nyckeltal
Antal anställda 14 12 12 9 11 10 8 9 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 036 1 951 1 669 1 752 1 604 2 042 1 868 1 858 1 434 2 010
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 520 473 550 459 501 532 522 422 421
Rörelseresultat, EBITDA 1 313 2 540 1 095 474 1 132 1 150 809 170 175 581
Nettoomsättningförändring 21,73% 16,94% 26,98% -10,65% -13,56% 36,65% -10,65% 45,81% -4,89% -%
Du Pont-modellen 10,05% 24,79% 11,48% 3,64% 13,71% 12,18% 22,02% -2,74% 3,41% 16,32%
Vinstmarginal 4,00% 10,12% 4,62% 1,70% 5,22% 5,27% 5,08% -0,42% 1,06% 4,45%
Bruttovinstmarginal 45,46% 46,20% 43,54% 50,64% 42,58% 44,08% 48,26% 39,01% 48,13% 34,04%
Rörelsekapital/omsättning 11,19% 13,28% 8,96% 6,25% 6,14% 5,24% 4,39% -0,62% -0,30% 0,63%
Soliditet 32,45% 37,32% 27,45% 21,27% 25,18% 17,53% 23,30% 10,92% 13,43% 13,89%
Kassalikviditet 156,35% 185,03% 149,20% 122,95% 144,94% 120,02% 114,11% 76,53% 83,59% 77,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...