Visa allt om Guldsmed Kalling Aktiebolag
Visa allt om Guldsmed Kalling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 362 9 059 8 678 10 383 13 200 11 297 8 520 7 927 7 932 7 584
Övrig omsättning 92 104 13 18 17 37 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 262 812 571 1 270 2 278 2 293 1 754 1 405 1 173 1 025
Resultat efter finansnetto 260 877 605 1 259 2 273 2 296 1 744 1 390 1 171 984
Årets resultat 560 616 697 800 1 317 1 298 949 775 665 549
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 397 1 061 1 138 1 581 1 602 86 51 56 118 159
Omsättningstillgångar 7 762 7 538 6 713 6 637 6 918 7 915 6 252 5 040 4 363 4 179
Tillgångar 8 159 8 599 7 851 8 218 8 520 8 001 6 303 5 096 4 480 4 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 589 4 430 3 813 3 716 3 916 3 398 2 900 1 952 1 776 1 512
Obeskattade reserver 2 103 2 585 2 520 2 836 2 700 2 241 1 731 1 302 1 007 778
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Kortfristiga skulder 1 467 1 585 1 517 1 666 1 904 2 361 1 671 1 842 1 697 1 778
Skulder och eget kapital 8 159 8 599 7 851 8 218 8 520 8 001 6 303 5 096 4 480 4 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 808 778 776 765 749 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 154 144 144 144 144 127
Löner till övriga anställda 2 028 2 215 2 161 1 969 1 224 1 121 1 176 1 067 1 020 1 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 996 1 005 1 000 939 958 957 965 922 942 435
Utdelning till aktieägare 500 400 0 0 0 0 0 0 600 400
Omsättning 8 454 9 163 8 691 10 401 13 217 11 334 8 529 7 927 7 932 7 584
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 195 1 294 1 240 1 483 1 886 1 614 1 217 1 321 1 322 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 470 462 425 437 419 422 473 468 471
Rörelseresultat, EBITDA 389 913 618 1 291 2 299 2 323 1 782 1 467 1 230 1 083
Nettoomsättningförändring -7,69% 4,39% -16,42% -21,34% 16,85% 32,59% 7,48% -0,06% 4,59% -%
Du Pont-modellen 3,21% 10,20% 7,73% 15,45% 26,92% 28,98% 27,83% 27,77% 26,52% 23,67%
Vinstmarginal 3,13% 9,68% 6,99% 12,23% 17,38% 20,53% 20,59% 17,85% 14,98% 13,54%
Bruttovinstmarginal 57,38% 61,57% 59,91% 55,50% 51,23% 58,71% 71,50% 71,20% 68,53% 66,96%
Rörelsekapital/omsättning 75,28% 65,71% 59,88% 47,88% 37,98% 49,16% 53,77% 40,34% 33,61% 31,66%
Soliditet 76,35% 74,97% 73,60% 70,65% 69,32% 63,11% 66,25% 56,70% 55,83% 47,77%
Kassalikviditet 165,17% 137,48% 101,52% 87,45% 98,42% 125,75% 152,12% 102,17% 77,78% 78,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...