allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Aktiebolaget Sven Jeppsson Holding

ORG.NR: 556488-3105
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 0 -5 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 40 524 455 435  
  Årets resultat (TKR) 40 524 455 435  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 92 870 53 432 61 821  
  Omsättningstillgångar (TKR) 63 63 63  
  Tillgångar (TKR) 92 933 53 495 61 884  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 91 927 51 403 57 198  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 006 2 092 4 686  
  Skulder och eget kapital (TKR) 92 933 53 495 61 884  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 6 250  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 98,92 % 96,09 % 92,43 %  
  Kassalikviditet 6,26 % 3,01 % 1,34 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  Nettoomsättning (TKR) 334 658 326 954 348 651  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 17 879 5 089 13 287  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 19 367 7 763 14 123  
  Årets resultat (TKR) 14 418 4 996 9 796  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 122 448 111 991 116 762  
  Omsättningstillgångar (TKR) 94 558 96 297 89 648  
  Tillgångar (TKR) 217 006 208 288 206 410  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 141 016 132 848 135 598  
  Minoritetsintressen (TKR) 6 500 6 500 6 800  
  Avsättningar (TKR) 10 802 9 548 10 426  
  Långfristiga skulder (TKR) 10 903 11 216 9 421  
  Kortfristiga skulder (TKR) 47 785 48 176 44 165  
  Skulder och eget kapital (TKR) 217 006 208 288 206 410  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  Löner till styrelse & VD 943 952 922  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 36 822 36 698 34 519  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 13 902 13 657 13 356  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-042013-042012-04 
  Antal anställda 110 113 112  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 042 2 893 3 113  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 484 467 452  
  Nettoomsättningförändring 2,36 % -6,22 % -1,82 %  
  Vinstmarginal 5,89 % 2,47 % 4,20 %  
  Bruttovinstmarginal 38,28 % 37,03 % 35,83 %  
  Soliditet 64,98 % 63,78 % 65,69 %  
  Kassalikviditet 123,59 % 123,92 % 131,58 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X