Visa allt om Aktiebolaget Sven Jeppsson Holding
Visa allt om Aktiebolaget Sven Jeppsson Holding

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 334 658 326 954 348 651 355 120 326 442 290 928 339 651 332 993 307 807 273 429
Övrig omsättning 56 63 106 601 1 824 2 148 2 759 3 108 1 599 4 576
Rörelseresultat (EBIT) 17 879 5 089 13 287 14 065 16 874 12 150 13 077 17 192 18 045 23 166
Resultat efter finansnetto 19 367 7 763 14 123 15 173 17 545 12 919 14 519 18 351 26 087 22 212
Årets resultat 14 418 4 996 9 796 10 735 12 017 9 225 10 003 13 192 20 835 15 910
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 448 111 991 116 762 118 974 101 004 95 207 100 265 101 042 95 179 107 361
Omsättningstillgångar 94 558 96 297 89 648 98 457 106 119 102 970 104 283 91 138 88 628 85 893
Tillgångar 217 006 208 288 206 410 217 431 207 123 198 177 204 548 192 180 183 807 193 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 016 132 848 135 598 130 800 120 064 122 599 113 336 102 966 89 774 80 340
Minoritetsintressen 6 500 6 500 6 800 6 700 6 600 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 802 9 548 10 426 10 333 10 551 11 086 11 889 12 551 13 196 17 850
Långfristiga skulder 10 903 11 216 9 421 14 667 12 711 17 754 19 254 17 734 21 055 42 413
Kortfristiga skulder 47 785 48 176 44 165 54 931 57 197 46 738 60 069 58 929 59 782 52 651
Skulder och eget kapital 217 006 208 288 206 410 217 431 207 123 198 177 204 548 192 180 183 807 193 254
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 943 952 922 780 1 527 711 783 723 960 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 822 36 698 34 519 35 205 32 314 31 476 30 763 28 536 27 485 26 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 902 13 657 13 356 15 123 13 258 13 341 13 190 12 195 12 104 13 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 334 714 327 017 348 757 355 721 328 266 293 076 342 410 336 101 309 406 278 005
Nyckeltal
Antal anställda 110 113 112 116 106 103 101 99 105 100
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 042 2 893 3 113 3 061 3 080 2 825 3 363 3 364 2 932 2 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 467 452 456 460 464 471 436 401 420
Rörelseresultat, EBITDA 52 920 43 302 52 266 49 076 44 600 38 526 39 447 42 834 41 740 44 703
Nettoomsättningförändring 2,36% -6,22% -1,82% 8,79% 12,21% -14,35% 2,00% 8,18% 12,57% -%
Du Pont-modellen 9,09% 3,87% 7,10% 7,18% 8,56% 7,04% 7,38% 10,14% 15,24% 13,04%
Vinstmarginal 5,89% 2,47% 4,20% 4,39% 5,43% 4,80% 4,45% 5,85% 9,10% 9,22%
Bruttovinstmarginal 38,28% 37,03% 35,83% 35,29% 33,89% 35,41% 31,38% 31,94% 32,45% 36,06%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 14,72% 13,05% 12,26% 14,99% 19,33% 13,02% 9,67% 9,37% 12,16%
Soliditet 64,98% 63,78% 65,69% 60,16% 57,97% 61,86% 55,41% 53,58% 48,84% 41,57%
Kassalikviditet 123,59% 123,92% 131,58% 123,17% 141,60% 159,54% 119,59% 104,43% 106,71% 126,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 525 40 524 455 435 14 485 4 963 -5 29 850 -152 -147
Årets resultat 15 389 40 524 455 435 14 485 4 963 -5 29 850 -152 -147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 253 92 870 53 432 61 821 69 811 60 863 55 869 68 590 38 501 38 999
Omsättningstillgångar 64 63 63 63 63 62 66 46 44 0
Tillgångar 106 317 92 933 53 495 61 884 69 874 60 925 55 935 68 636 38 545 38 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 316 91 927 51 403 57 198 65 763 56 278 51 315 66 320 36 324 36 288
Obeskattade reserver 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 0 0 0 0 4 647 4 620 2 316 2 221 2 613
Kortfristiga skulder 921 1 006 2 092 4 686 4 111 0 0 0 0 98
Skulder och eget kapital 106 317 92 933 53 495 61 884 69 874 60 925 55 935 68 636 38 545 38 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 922 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 34 519 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 13 356 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 250 9 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,59% 98,92% 96,09% 92,43% 94,12% 92,37% 91,74% 96,63% 94,24% 93,05%
Kassalikviditet 6,95% 6,26% 3,01% 1,34% 1,53% -% -% -% -% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...