Visa allt om Gräsö Schakt Aktiebolag
Visa allt om Gräsö Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 755 4 052 4 243 3 822 3 606 3 067 4 051 3 713 3 045 3 091
Övrig omsättning 280 150 32 64 250 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 270 162 106 85 110 76 392 -44 80 66
Resultat efter finansnetto 243 133 78 55 70 55 370 -72 50 47
Årets resultat 247 102 60 30 59 27 206 -45 33 19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 671 806 771 804 885 378 523 428 572 256
Omsättningstillgångar 519 705 786 578 631 603 767 620 361 553
Tillgångar 2 190 1 511 1 557 1 381 1 516 982 1 290 1 048 933 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 504 357 355 345 414 355 418 213 258 224
Obeskattade reserver 70 145 145 145 132 134 118 28 55 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 954 311 304 429 445 92 240 163 232 56
Kortfristiga skulder 662 698 753 462 524 401 514 644 387 473
Skulder och eget kapital 2 190 1 511 1 557 1 381 1 516 982 1 290 1 048 933 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 240 240 240 240 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 682 715 701 699 619 278 0 260 247 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 182 154 177 217 208 185 170 181 167 162
Utdelning till aktieägare 200 100 100 50 100 0 0 0 0 0
Omsättning 4 035 4 202 4 275 3 886 3 856 3 147 4 051 3 713 3 045 3 091
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 252 2 026 1 414 1 274 1 803 1 534 2 026 1 857 1 523 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 447 303 308 423 355 342 341 328 338
Rörelseresultat, EBITDA 568 559 411 386 453 260 573 116 260 290
Nettoomsättningförändring -7,33% -4,50% 11,02% 5,99% 17,57% -24,29% 9,10% 21,94% -1,49% -%
Du Pont-modellen 12,33% 10,79% 6,94% 6,23% 7,26% 7,74% 30,39% -4,10% 8,57% 8,16%
Vinstmarginal 7,19% 4,02% 2,55% 2,25% 3,05% 2,48% 9,68% -1,16% 2,63% 2,14%
Bruttovinstmarginal 54,41% 60,14% 53,26% 58,32% 55,99% 59,83% 60,73% 47,35% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,81% 0,17% 0,78% 3,04% 2,97% 6,59% 6,25% -0,65% -0,85% 2,59%
Soliditet 25,51% 31,11% 30,06% 32,72% 33,73% 46,21% 39,14% 22,25% 31,90% 32,58%
Kassalikviditet 78,40% 101,00% 104,38% 125,11% 120,42% 150,37% 149,22% 96,27% 93,28% 116,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...