Visa allt om BGM Bygg AB
Visa allt om BGM Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 963 4 535 3 882 3 626 3 197 2 882 768 352 591 645
Övrig omsättning 272 140 239 723 1 131 586 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 206 156 196 -578 133 34 316 192 75 -114
Resultat efter finansnetto 119 18 56 -746 13 6 283 126 -23 -194
Årets resultat 119 18 56 -746 13 6 283 126 -23 -194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 878 3 080 3 299 3 530 2 569 382 0 0 17 42
Omsättningstillgångar 196 561 518 396 925 746 468 169 336 539
Tillgångar 3 075 3 641 3 817 3 926 3 494 1 128 468 169 354 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -130 -249 -267 -323 -235 -248 -254 -537 -663 -641
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 172 2 044 2 250 2 381 2 513 95 438 664 944 1 057
Kortfristiga skulder 1 033 1 846 1 835 1 868 1 216 1 281 284 42 73 164
Skulder och eget kapital 3 075 3 641 3 817 3 926 3 494 1 128 468 169 354 581
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 352 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 562 2 613 2 124 2 168 2 015 1 375 29 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 581 889 675 733 662 538 3 0 0 27
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 235 4 675 4 121 4 349 4 328 3 468 768 352 591 645
Nyckeltal
Antal anställda 4 8 6 6 6 5 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 741 567 647 604 533 576 768 352 591 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 449 475 487 454 462 37 1 - 30
Rörelseresultat, EBITDA 408 375 440 -408 250 119 316 209 99 -91
Nettoomsättningförändring -34,66% 16,82% 7,06% 13,42% 10,93% 275,26% 118,18% -40,44% -8,37% -%
Du Pont-modellen 6,70% 4,28% 5,13% -14,70% 3,81% 3,01% 67,52% 113,61% 21,19% -19,62%
Vinstmarginal 6,95% 3,44% 5,05% -15,91% 4,16% 1,18% 41,15% 54,55% 12,69% -17,67%
Bruttovinstmarginal 96,05% 97,57% 99,28% 71,98% 83,11% 83,41% 48,57% 75,28% 29,27% 20,16%
Rörelsekapital/omsättning -28,25% -28,34% -33,93% -40,60% -9,10% -18,56% 23,96% 36,08% 44,50% 58,14%
Soliditet -4,23% -6,84% -7,00% -8,23% -6,73% -21,99% -54,27% -317,75% -187,29% -110,33%
Kassalikviditet 16,55% 27,95% 25,83% 18,68% 70,39% 52,07% 137,32% 28,57% 130,14% 40,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...