Visa allt om Great Palace AB
Visa allt om Great Palace AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 225 2 203 4 466 1 511 3 058 2 999 27 529 19 875 2 251 3 135
Övrig omsättning - 1 544 1 535 1 336 1 564 720 1 006 720 304 -
Rörelseresultat (EBIT) -289 -1 132 426 311 358 -602 2 428 -5 984 -229 1 155
Resultat efter finansnetto -1 542 1 819 59 1 844 8 -999 2 139 -6 440 6 741 379
Årets resultat -1 042 2 022 59 1 107 498 361 1 188 -4 973 10 090 1 367
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 231 20 271 15 152 13 593 17 760 15 714 14 726 10 240 28 513 34 283
Omsättningstillgångar 214 1 072 1 424 5 330 4 263 6 416 8 811 13 252 482 2 529
Tillgångar 7 445 21 343 16 576 18 923 22 023 22 130 23 536 23 492 28 995 36 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 327 14 370 13 551 14 492 13 384 13 135 12 774 11 586 21 560 12 669
Obeskattade reserver 0 0 203 202 246 386 89 174 146 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 553
Långfristiga skulder 0 5 250 172 772 2 254 691 1 853 2 144 2 725 16 152
Kortfristiga skulder 1 117 1 724 2 651 3 457 6 138 7 918 8 820 9 588 4 565 4 864
Skulder och eget kapital 7 445 21 343 16 576 18 923 22 023 22 130 23 536 23 492 28 995 36 811
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 660 720 720 747 293 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 1 193 600 450 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 571 407 349 431 433 404 279 95 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 500 0 0 5 000 1 200
Omsättning 225 3 747 6 001 2 847 4 622 3 719 28 535 20 595 2 555 3 135
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 441 4 466 1 511 3 058 2 999 27 529 19 875 2 251 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 354 1 047 849 1 134 1 119 1 110 1 037 388 -
Rörelseresultat, EBITDA -254 -1 014 606 492 512 -572 2 744 -5 627 580 2 001
Nettoomsättningförändring -89,79% -50,67% 195,57% -50,59% 1,97% -89,11% 38,51% 782,94% -28,20% -%
Du Pont-modellen 0,34% 9,31% 1,32% 12,54% 2,84% -2,01% 10,80% -25,01% 25,34% 3,16%
Vinstmarginal 11,11% 90,15% 4,88% 157,05% 20,44% -14,84% 9,23% -29,56% 326,34% 37,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 71,45% 20,06% 29,19% 13,31% 3,37% 11,29% -24,95% 100,00% 99,90%
Rörelsekapital/omsättning -401,33% -29,60% -27,47% 123,96% -61,31% -50,08% -0,03% 18,44% -181,39% -74,48%
Soliditet 84,98% 67,33% 82,71% 77,37% 61,60% 60,64% 54,55% 49,85% 74,72% 35,54%
Kassalikviditet 19,16% 62,18% 53,72% 50,91% 9,42% 29,50% 88,33% 4,39% 10,56% 51,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...