Visa allt om Kagebeck Systemutveckling Aktiebolag
Visa allt om Kagebeck Systemutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 983 1 145 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 367 1 330 1 343
Övrig omsättning - 110 - - - - - 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 304 211 259 258 61 201 401 391 43
Resultat efter finansnetto 38 396 211 379 341 167 410 504 528 244
Årets resultat 122 418 285 246 224 187 253 294 327 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 050 4 188 4 279 4 348 4 330 2 019 4 149 4 152 3 810 3 504
Omsättningstillgångar 437 498 344 314 280 2 575 445 332 317 732
Tillgångar 4 487 4 686 4 623 4 662 4 610 4 594 4 595 4 484 4 127 4 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 972 4 070 3 872 3 747 3 701 3 676 3 639 3 536 3 342 3 215
Obeskattade reserver 267 386 529 685 642 610 668 607 517 448
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 248 230 221 229 267 307 287 341 268 574
Skulder och eget kapital 4 487 4 686 4 623 4 662 4 610 4 594 4 595 4 484 4 127 4 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 420 420 404 396 396 400 420 420 420 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 24 24 24 24 24 54 60 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 344 343 298 331 329 332 371 376 317 401
Utdelning till aktieägare 220 220 220 160 200 150 150 0 0 0
Omsättning 983 1 255 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 409 1 330 1 343
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 983 1 145 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 367 1 330 1 343
Personalkostnader per anställd (tkr) 804 803 778 769 764 769 859 873 817 1 180
Rörelseresultat, EBITDA 119 392 211 327 327 136 274 474 453 107
Nettoomsättningförändring -14,15% 8,53% -9,21% 0,26% 19,12% -18,17% -13,02% 2,78% -0,97% -%
Du Pont-modellen 0,89% 8,56% 4,67% 8,28% 7,51% 3,70% 9,08% 11,40% 12,84% 5,83%
Vinstmarginal 4,07% 35,02% 20,47% 33,22% 29,85% 17,47% 35,07% 37,38% 39,85% 18,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,23% 23,41% 11,66% 7,31% 1,12% 233,09% 13,29% -0,66% 3,68% 11,76%
Soliditet 93,16% 93,28% 92,68% 91,20% 90,55% 89,80% 89,91% 88,60% 90,00% 83,51%
Kassalikviditet 176,21% 216,52% 155,66% 137,12% 104,87% 838,76% 155,05% 97,36% 118,28% 127,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...