Visa allt om TVT Bygg Aktiebolag
Visa allt om TVT Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 616 3 675 5 730 3 034 1 793 1 439 875 947 992 1 032
Övrig omsättning 175 105 47 51 7 - 125 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 377 693 1 390 397 189 125 -58 113 -56 -173
Resultat efter finansnetto 370 695 1 391 397 189 117 -58 115 -55 -171
Årets resultat 281 692 814 214 115 117 -58 115 -55 -171
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 105 135 0 8 80 23 133 164 269
Omsättningstillgångar 2 204 2 280 2 313 1 492 999 569 544 382 297 263
Tillgångar 2 513 2 385 2 448 1 492 1 007 649 567 515 460 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 769 1 688 1 197 583 369 310 193 252 136 135
Obeskattade reserver 250 250 445 100 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 466 447 807 809 638 339 374 264 323 397
Skulder och eget kapital 2 513 2 385 2 448 1 492 1 007 649 567 515 460 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 323 328 248 264 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 924 944 826 848 452 179 115 49 10 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 346 367 314 279 184 180 167 131 120 157
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 791 3 780 5 777 3 085 1 800 1 439 1 000 947 992 1 032
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 872 1 225 1 910 1 517 1 793 1 439 875 947 992 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 439 386 575 661 661 613 428 408 283
Rörelseresultat, EBITDA 381 723 1 403 397 194 142 -48 170 0 -113
Nettoomsättningförändring -28,82% -35,86% 88,86% 69,21% 24,60% 64,46% -7,60% -4,54% -3,88% -%
Du Pont-modellen 15,00% 29,18% 56,82% 26,61% 18,77% 19,26% -10,23% 22,14% -11,74% -32,08%
Vinstmarginal 14,41% 18,94% 24,28% 13,09% 10,54% 8,69% -6,63% 12,04% -5,44% -16,57%
Bruttovinstmarginal 76,80% 68,16% 51,90% 65,95% 61,91% 71,30% 74,06% 84,69% 67,84% 66,18%
Rörelsekapital/omsättning 66,44% 49,88% 26,28% 22,51% 20,13% 15,98% 19,43% 12,46% -2,62% -12,98%
Soliditet 78,15% 78,95% 63,08% 44,01% 36,64% 47,77% 34,04% 48,93% 29,57% 25,33%
Kassalikviditet 472,96% 510,07% 286,62% 184,43% 156,58% 167,85% 145,45% 144,70% 91,95% 66,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...