Visa allt om Fürst Scandinavian Research Aktiebolag
Visa allt om Fürst Scandinavian Research Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 048 4 508 4 383 2 909 3 793 2 463 5 431 3 311 3 123 3 332
Övrig omsättning 129 119 113 126 197 166 154 134 40 108
Rörelseresultat (EBIT) 157 520 224 454 217 224 641 423 55 121
Resultat efter finansnetto 230 449 214 423 162 216 609 444 -125 136
Årets resultat 174 337 553 220 81 147 349 223 -21 30
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 183 1 086 1 354 1 334 1 901 1 723 1 575 674 481 494
Omsättningstillgångar 930 792 1 143 641 903 413 694 644 532 821
Tillgångar 2 113 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 187 1 350 947 847 866 847 618 394 416
Obeskattade reserver 0 0 0 502 389 346 336 195 77 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 22 22 482 343 398 0 0 0
Kortfristiga skulder 953 692 1 126 504 1 085 582 688 505 542 630
Skulder och eget kapital 2 113 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 591 268 610 195 344 333 304 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 612 718 450 177 225 257 1 684 690 254 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 177 202 289 142 315 197 621 349 223 275
Utdelning till aktieägare 0 200 500 150 120 100 127 120 0 0
Omsättning 3 177 4 627 4 496 3 035 3 990 2 629 5 585 3 445 3 163 3 440
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 3 9 4 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 048 4 508 4 383 2 909 1 264 821 603 828 1 562 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 841 959 1 358 538 396 244 294 357 422 412
Rörelseresultat, EBITDA 171 534 230 460 224 235 672 458 92 162
Nettoomsättningförändring -32,39% 2,85% 50,67% -23,31% 54,00% -54,65% 64,03% 6,02% -6,27% -%
Du Pont-modellen 11,26% 27,69% 9,01% 23,29% 7,74% 11,10% 28,29% 33,76% 6,12% 10,33%
Vinstmarginal 7,81% 11,54% 5,13% 15,81% 5,72% 9,62% 11,82% 13,44% 1,99% 4,08%
Bruttovinstmarginal 56,99% 46,69% 56,01% 51,22% 55,63% 59,20% 70,52% 68,14% 51,52% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning -0,75% 2,22% 0,39% 4,71% -4,80% -6,86% 0,11% 4,20% -0,32% 5,73%
Soliditet 54,90% 63,21% 54,06% 66,68% 40,45% 52,48% 48,24% 57,54% 44,37% 46,44%
Kassalikviditet 97,59% 114,45% 101,51% 127,18% 83,23% 70,96% 100,87% 127,52% 98,15% 130,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...