Visa allt om Fürst Scandinavian Research Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 508 4 383 2 909 3 793 2 463 5 431 3 311 3 123 3 332 4 558
Övrig omsättning 119 113 126 197 166 154 134 40 108 98
Rörelseresultat (EBIT) 520 224 454 217 224 641 423 55 121 3
Resultat efter finansnetto 449 214 423 162 216 609 444 -125 136 -1
Årets resultat 337 553 220 81 147 349 223 -21 30 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 086 1 354 1 334 1 901 1 723 1 575 674 481 494 278
Omsättningstillgångar 792 1 143 641 903 413 694 644 532 821 1 163
Tillgångar 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316 1 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 187 1 350 947 847 866 847 618 394 416 540
Obeskattade reserver 0 0 502 389 346 336 195 77 271 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 22 482 343 398 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 692 1 126 504 1 085 582 688 505 542 630 631
Skulder och eget kapital 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316 1 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 591 268 610 195 344 333 304 346 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 718 450 177 225 257 1 684 690 254 405 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 202 289 142 315 197 621 349 223 275 234
Utdelning till aktieägare 200 500 150 120 100 127 120 0 0 155
Omsättning 4 627 4 496 3 035 3 990 2 629 5 585 3 445 3 163 3 440 4 656
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 3 3 9 4 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 508 4 383 2 909 1 264 821 603 828 1 562 1 111 1 519
Personalkostnader per anställd (tkr) 959 1 358 538 396 244 294 357 422 412 358
Rörelseresultat, EBITDA 534 230 460 224 235 672 458 92 162 35
Nettoomsättningförändring 2,85% 50,67% -23,31% 54,00% -54,65% 64,03% 6,02% -6,27% -26,90% -%
Du Pont-modellen 27,69% 9,01% 23,29% 7,74% 11,10% 28,29% 33,76% 6,12% 10,33% 0,21%
Vinstmarginal 11,54% 5,13% 15,81% 5,72% 9,62% 11,82% 13,44% 1,99% 4,08% 0,07%
Bruttovinstmarginal 46,69% 56,01% 51,22% 55,63% 59,20% 70,52% 68,14% 51,52% 48,20% 48,90%
Rörelsekapital/omsättning 2,22% 0,39% 4,71% -4,80% -6,86% 0,11% 4,20% -0,32% 5,73% 11,67%
Soliditet 63,21% 54,06% 66,68% 40,45% 52,48% 48,24% 57,54% 44,37% 46,44% 50,98%
Kassalikviditet 114,45% 101,51% 127,18% 83,23% 70,96% 100,87% 127,52% 98,15% 130,32% 184,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...