Visa allt om Nya Säffle Blomsterhandel Aktiebolag
Visa allt om Nya Säffle Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 576 5 680 5 575 5 197 5 789 5 758 5 773 5 995 5 326 4 172
Övrig omsättning 100 103 104 94 157 106 107 103 98 62
Rörelseresultat (EBIT) 248 381 252 78 293 278 403 402 112 260
Resultat efter finansnetto 249 380 248 79 290 279 386 410 115 263
Årets resultat 188 294 191 37 156 205 275 295 83 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 96 83 70 58 72 86 111 90 88
Omsättningstillgångar 1 523 1 888 1 874 1 622 1 751 1 506 1 632 1 598 1 722 1 153
Tillgångar 1 612 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 762 668 477 565 609 704 679 384 492
Obeskattade reserver 98 98 98 98 75 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 1 124 1 191 1 117 1 169 968 1 014 1 030 1 427 750
Skulder och eget kapital 1 612 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 125 176 345 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 634 1 561 1 586 1 519 1 589 1 209 1 330 1 400 1 303 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 535 562 510 557 519 471 510 582 418
Utdelning till aktieägare 400 375 200 0 0 200 300 250 0 190
Omsättning 5 676 5 783 5 679 5 291 5 946 5 864 5 880 6 098 5 424 4 234
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 797 811 796 742 827 823 825 856 666 695
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 304 312 295 312 294 281 302 283 277
Rörelseresultat, EBITDA 248 381 252 78 295 280 410 407 125 271
Nettoomsättningförändring -1,83% 1,88% 7,27% -10,23% 0,54% -0,26% -3,70% 12,56% 27,66% -%
Du Pont-modellen 15,45% 19,41% 13,29% 6,09% 17,19% 18,25% 23,57% 25,28% 7,51% 22,24%
Vinstmarginal 4,47% 6,78% 4,66% 1,98% 5,37% 5,00% 7,02% 7,21% 2,55% 6,62%
Bruttovinstmarginal 60,15% 58,03% 56,25% 54,57% 54,09% 52,73% 52,19% 53,71% 54,83% 55,08%
Rörelsekapital/omsättning 10,47% 13,45% 12,25% 9,72% 10,05% 9,34% 10,71% 9,47% 5,54% 9,66%
Soliditet 40,41% 42,26% 38,04% 32,46% 34,29% 38,59% 40,98% 39,73% 21,19% 39,65%
Kassalikviditet 123,32% 135,94% 132,33% 120,50% 125,24% 122,73% 128,70% 120,29% 100,84% 131,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...