Visa allt om Nya Säffle Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 680 5 575 5 197 5 789 5 758 5 773 5 995 5 326 4 172 4 210
Övrig omsättning 103 104 94 157 106 107 103 98 62 22
Rörelseresultat (EBIT) 381 252 78 293 278 403 402 112 260 20
Resultat efter finansnetto 380 248 79 290 279 386 410 115 263 15
Årets resultat 294 191 37 156 205 275 295 83 190 11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 83 70 58 72 86 111 90 88 69
Omsättningstillgångar 1 888 1 874 1 622 1 751 1 506 1 632 1 598 1 722 1 153 1 125
Tillgångar 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241 1 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 668 477 565 609 704 679 384 492 302
Obeskattade reserver 98 98 98 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 124 1 191 1 117 1 169 968 1 014 1 030 1 427 750 892
Skulder och eget kapital 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241 1 194
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 300 125 176 345 281 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 561 1 586 1 519 1 589 1 209 1 330 1 400 1 303 928 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 535 562 510 557 519 471 510 582 418 401
Utdelning till aktieägare 375 200 0 0 200 300 250 0 190 0
Omsättning 5 783 5 679 5 291 5 946 5 864 5 880 6 098 5 424 4 234 4 232
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 811 796 742 827 823 825 856 666 695 702
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 312 295 312 294 281 302 283 277 283
Rörelseresultat, EBITDA 381 252 78 295 280 410 407 125 271 29
Nettoomsättningförändring 1,88% 7,27% -10,23% 0,54% -0,26% -3,70% 12,56% 27,66% -0,90% -%
Du Pont-modellen 19,41% 13,29% 6,09% 17,19% 18,25% 23,57% 25,28% 7,51% 22,24% 2,35%
Vinstmarginal 6,78% 4,66% 1,98% 5,37% 5,00% 7,02% 7,21% 2,55% 6,62% 0,67%
Bruttovinstmarginal 58,03% 56,25% 54,57% 54,09% 52,73% 52,19% 53,71% 54,83% 55,08% 50,05%
Rörelsekapital/omsättning 13,45% 12,25% 9,72% 10,05% 9,34% 10,71% 9,47% 5,54% 9,66% 5,53%
Soliditet 42,26% 38,04% 32,46% 34,29% 38,59% 40,98% 39,73% 21,19% 39,65% 25,29%
Kassalikviditet 135,94% 132,33% 120,50% 125,24% 122,73% 128,70% 120,29% 100,84% 131,47% 106,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...