Visa allt om Diverse Gabrielsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 033 1 396 999 1 053
Övrig omsättning - - - - - - 16 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 47 26 -89 -45 201 23 252 -182 -130
Resultat efter finansnetto -37 4 -9 -138 -95 158 -28 229 -218 -155
Årets resultat -37 4 -9 -138 -80 143 -28 229 -218 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 222 336 455 534 654 743 839 267 207 326
Omsättningstillgångar 501 473 356 550 634 624 739 664 239 439
Tillgångar 723 809 811 1 085 1 288 1 368 1 578 931 447 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -19 18 14 23 66 246 102 130 -124 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 421 464 500 542 637 720 811 210 108 300
Kortfristiga skulder 321 326 297 519 585 386 665 591 463 372
Skulder och eget kapital 723 809 811 1 085 1 288 1 368 1 578 931 447 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 224 308 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 330 360 236 336 280 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 162 189 124 188 161 94 143 139 135 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 049 1 408 999 1 053
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 033 1 396 999 1 053
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 581 392 558 496 357 493 480 476 484
Rörelseresultat, EBITDA 122 166 105 30 44 297 97 382 -56 40
Nettoomsättningförändring -9,71% 37,53% -27,49% 8,51% -1,87% -1,45% -26,00% 39,74% -5,13% -%
Du Pont-modellen 1,38% 5,81% 3,21% -8,11% -3,49% 14,69% 1,46% 27,50% -40,72% -16,97%
Vinstmarginal 1,02% 4,35% 3,31% -8,12% -4,50% 19,74% 2,23% 18,34% -18,22% -12,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,44% 13,60% 7,51% 2,86% 4,90% 23,38% 7,16% 5,23% -22,42% 6,36%
Soliditet -2,63% 2,22% 1,73% 2,12% 5,12% 18,79% 6,46% 13,96% -27,74% 12,27%
Kassalikviditet 156,07% 145,09% 119,87% 105,97% 108,38% 161,66% 111,13% 112,35% 51,62% 118,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...