Visa allt om Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag
Visa allt om Arnes Byggtjänst i Sotenäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 592 3 381 3 157 3 007 2 366 2 704 1 869 2 103 1 999 2 424
Övrig omsättning 54 14 - - 43 10 - 40 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -79 -160 17 146 83 181 -131 -308 -99 34
Resultat efter finansnetto -94 -167 9 133 71 168 -150 -334 -103 34
Årets resultat -94 -167 5 133 133 107 -150 -334 -103 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 152 189 42 62 212 196 338 495 329
Omsättningstillgångar 577 482 741 782 646 401 262 387 439 721
Tillgångar 681 634 930 824 709 613 458 725 934 1 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 161 328 323 190 57 -49 101 278 381
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 26 14 64 129 65 268 383 340 166
Kortfristiga skulder 509 448 588 437 390 429 239 241 316 502
Skulder och eget kapital 681 634 930 824 709 613 458 725 934 1 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 309 230 104 52 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 338 1 340 1 156 1 041 775 490 296 487 451 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 502 46 434 324 219 237 135 183 213 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 646 3 395 3 157 3 007 2 409 2 714 1 869 2 143 2 000 2 424
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 3 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 718 845 789 752 789 901 935 701 666 808
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 459 407 345 338 345 337 272 255 309
Rörelseresultat, EBITDA -31 -105 80 167 227 269 11 -150 43 193
Nettoomsättningförändring 6,24% 7,10% 4,99% 27,09% -12,50% 44,68% -11,13% 5,20% -17,53% -%
Du Pont-modellen -11,45% -25,24% 1,83% 17,84% 11,99% 29,53% -28,38% -42,34% -10,49% 3,33%
Vinstmarginal -2,17% -4,73% 0,54% 4,89% 3,59% 6,69% -6,96% -14,60% -4,90% 1,44%
Bruttovinstmarginal 65,79% 69,36% 72,44% 70,50% 77,26% 73,04% 62,39% 49,93% 57,98% 57,84%
Rörelsekapital/omsättning 1,89% 1,01% 4,85% 11,47% 10,82% -1,04% 1,23% 6,94% 6,15% 9,03%
Soliditet 9,84% 25,39% 35,27% 39,20% 26,80% 16,75% -10,70% 13,93% 29,76% 36,29%
Kassalikviditet 103,14% 99,33% 119,73% 170,48% 157,69% 86,25% 101,26% 153,94% 134,18% 141,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...