Visa allt om Jyreva Invest Aktiebolag
Visa allt om Jyreva Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 2 674 2 633 4 374 5 860 5 763 6 369 7 718 3 557 23 947 1 685
Övrig omsättning 118 1 154 - 90 1 485 - 246 3 399 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 188 -187 -2 785 1 176 2 694 -1 330 1 538 - 21 040 980
Resultat efter finansnetto -1 128 -1 233 -3 258 430 1 462 -2 117 1 013 - 21 591 896
Årets resultat 5 -798 -2 895 17 32 -9 39 - 4 874 491
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 816 34 662 40 522 42 877 45 437 53 491 44 854 34 930 34 628 2 472
Omsättningstillgångar 1 216 1 088 2 405 6 258 5 755 8 095 12 221 10 365 15 369 17 354
Tillgångar 33 033 35 750 42 927 49 135 51 191 61 586 57 075 45 295 49 997 19 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 477 13 972 14 920 17 965 18 177 18 276 18 412 18 493 18 573 13 784
Obeskattade reserver 8 666 9 799 10 234 10 597 10 197 8 785 10 985 10 035 15 351 535
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 580 10 728 15 176 17 424 19 222 29 220 21 916 11 900 11 000 0
Kortfristiga skulder 1 310 1 251 2 597 3 148 3 594 5 306 5 761 4 867 5 073 5 508
Skulder och eget kapital 33 033 35 750 42 927 49 135 51 191 61 586 57 075 45 295 49 997 19 827
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 35 420 175 0 75 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 860 762 310 65 354 385 140 0 75 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 346 318 135 34 132 320 62 62 124 62
Utdelning till aktieägare 430 500 150 150 230 130 127 120 94 85
Omsättning 2 792 3 787 4 374 5 950 7 248 6 369 7 964 6 956 23 947 1 685
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 337 1 317 4 374 5 860 2 882 3 185 3 859 1 779 11 974 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 559 523 176 294 624 242 31 160 164
Rörelseresultat, EBITDA 1 061 2 062 -231 3 736 3 276 1 665 3 920 - 21 575 988
Nettoomsättningförändring 1,56% -39,80% -25,36% 1,68% -9,51% -17,48% 116,98% -85,15% 1 321,19% -%
Du Pont-modellen -1,77% -0,12% -6,48% 2,41% 5,27% -2,16% 2,71% -% 43,49% 5,08%
Vinstmarginal -21,88% -1,67% -63,60% 20,22% 46,83% -20,85% 20,04% -% 90,81% 59,82%
Bruttovinstmarginal 97,94% 95,52% 85,96% 80,19% 84,17% 84,39% 88,55% -% 91,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,52% -6,19% -4,39% 53,07% 37,50% 43,79% 83,70% 154,57% 42,99% 703,03%
Soliditet 61,26% 60,46% 53,35% 52,46% 50,19% 40,19% 46,44% 56,78% 59,25% 71,46%
Kassalikviditet 92,82% 86,97% 31,69% 49,90% 28,74% 27,93% 170,35% 16,07% 76,38% 37,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...