Visa allt om Leif Bernthsson Tandläkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Leif Bernthsson Tandläkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 297 4 991 4 791 4 609 4 387 4 440 4 329 3 956 3 793 3 349
Övrig omsättning 179 178 160 160 153 7 2 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 403 1 232 954 440 825 611 692 955 556 297
Resultat efter finansnetto 1 391 1 272 997 479 830 626 689 1 043 537 329
Årets resultat 757 690 659 272 334 522 674 1 006 366 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 712 3 813 2 573 2 807 3 090 2 925 3 207 3 451 1 773 1 813
Omsättningstillgångar 1 872 1 937 2 583 1 767 1 891 1 137 780 668 1 064 620
Tillgångar 6 584 5 749 5 156 4 573 4 981 4 062 3 988 4 119 2 837 2 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 246 3 239 3 050 2 716 2 744 2 710 2 638 2 314 1 458 1 192
Obeskattade reserver 1 980 1 605 1 255 1 140 1 079 759 734 719 682 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0
Kortfristiga skulder 1 358 905 851 717 1 158 592 615 668 696 561
Skulder och eget kapital 6 584 5 749 5 156 4 573 4 981 4 062 3 988 4 119 2 837 2 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 654 610 568 506 570 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 601 1 484 1 394 1 367 660 630 620 623 576 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 667 757 910 1 038 842 1 033 789 523 749 886
Utdelning till aktieägare 750 750 500 325 300 300 450 350 150 100
Omsättning 5 476 5 169 4 951 4 769 4 540 4 447 4 331 3 961 3 793 3 349
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 766 1 664 1 597 1 536 1 462 1 480 1 443 1 319 1 264 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) 770 753 772 841 729 730 612 498 593 613
Rörelseresultat, EBITDA 1 637 1 492 1 246 748 1 109 902 1 045 1 238 833 488
Nettoomsättningförändring 6,13% 4,17% 3,95% 5,06% -1,19% 2,56% 9,43% 4,30% 13,26% -%
Du Pont-modellen 21,39% 22,18% 19,36% 10,54% 17,00% 15,44% 17,48% 28,62% 20,20% 13,65%
Vinstmarginal 26,58% 25,55% 20,83% 10,46% 19,31% 14,12% 16,10% 29,80% 15,11% 9,91%
Bruttovinstmarginal 88,92% 90,32% 86,98% 82,27% 85,50% 83,27% 82,12% 83,62% 81,89% 83,46%
Rörelsekapital/omsättning 9,70% 20,68% 36,15% 22,78% 16,71% 12,27% 3,81% 0,00% 9,70% 1,76%
Soliditet 72,76% 78,12% 78,14% 77,76% 71,05% 80,49% 79,71% 68,75% 68,70% 69,12%
Kassalikviditet 135,86% 210,28% 300,12% 242,54% 160,97% 186,66% 122,28% 94,91% 147,27% 102,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...