Visa allt om Wlazlo Bygg Aktiebolag
Visa allt om Wlazlo Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 745 1 439 1 805 914 462 400 975 970 6 739 6 689
Övrig omsättning - - - - - - - 2 4 71
Rörelseresultat (EBIT) 21 12 169 91 42 49 -123 -73 -117 -414
Resultat efter finansnetto 20 10 166 84 26 41 -130 -99 -131 -415
Årets resultat 15 6 157 68 26 41 -130 -99 -131 -163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 87 72 92 112 35 42 51 83 106
Omsättningstillgångar 390 303 406 211 91 74 123 203 531 1 508
Tillgångar 470 390 478 304 203 109 165 254 614 1 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 357 351 194 126 -37 -78 51 121 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 51 85 75 72 0
Kortfristiga skulder 99 33 127 110 77 95 158 127 422 1 416
Skulder och eget kapital 470 390 478 304 203 109 165 254 614 1 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 95 350 423 143 22 60 246 0 553 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 165 565 554 89 89 4 182 150 2 338 1 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 324 352 90 47 37 168 194 1 413 1 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 745 1 439 1 805 914 462 400 975 972 6 743 6 760
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 3 1 1 2 2 2 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373 360 602 914 462 200 488 485 842 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 304 443 343 170 55 306 184 565 365
Rörelseresultat, EBITDA 32 15 189 111 64 55 -113 -42 -61 -357
Nettoomsättningförändring -48,23% -20,28% 97,48% 97,84% 15,50% -58,97% 0,52% -85,61% 0,75% -%
Du Pont-modellen 4,47% 3,08% 35,36% 29,93% 20,69% 44,95% -74,55% -27,56% -18,08% -25,65%
Vinstmarginal 2,82% 0,83% 9,36% 9,96% 9,09% 12,25% -12,62% -7,22% -1,65% -6,19%
Bruttovinstmarginal 97,58% 99,31% 96,90% 92,01% 98,48% 100,00% 99,79% 99,69% 98,13% 99,10%
Rörelsekapital/omsättning 39,06% 18,76% 15,46% 11,05% 3,03% -5,25% -3,59% 7,84% 1,62% 1,38%
Soliditet 79,15% 91,54% 73,43% 63,82% 62,07% -33,94% -47,27% 20,08% 19,71% 12,21%
Kassalikviditet 393,94% 918,18% 319,69% 191,82% 118,18% 77,89% 77,85% 159,84% 125,83% 106,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...