Visa allt om Avesta Maskin & Smide Aktiebolag
Visa allt om Avesta Maskin & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 399 1 093 796 1 115 1 304 1 312 1 807 1 810 1 500 1 297
Övrig omsättning 128 211 65 1 12 200 2 - - 54
Rörelseresultat (EBIT) 173 45 -31 190 -80 -26 61 107 61 8
Resultat efter finansnetto 172 43 -34 181 -98 -42 53 96 45 -13
Årets resultat 134 29 -11 151 -98 -42 38 86 45 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 276 323 375 430 487 393 413 451 513
Omsättningstillgångar 561 390 295 329 315 337 686 637 488 315
Tillgångar 846 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 424 395 406 255 353 394 356 269 224
Obeskattade reserver 7 7 0 23 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 74 118 162 267 209 376 399 422 445
Kortfristiga skulder 218 163 105 112 224 261 307 294 247 158
Skulder och eget kapital 846 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 261 342 323 241 244 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 450 289 210 284 287 559 438 288 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 216 140 147 242 251 286 266 260 233
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 527 1 304 861 1 116 1 316 1 512 1 809 1 810 1 500 1 351
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 700 547 796 1 115 652 656 602 603 750 649
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 340 444 363 398 449 398 320 403 387
Rörelseresultat, EBITDA 201 92 21 246 -24 23 107 170 122 77
Nettoomsättningförändring 28,00% 37,31% -28,61% -14,49% -0,61% -27,39% -0,17% 20,67% 15,65% -%
Du Pont-modellen 20,45% 6,75% -5,02% 26,99% -10,72% -3,16% 5,66% 10,20% 6,60% 1,09%
Vinstmarginal 12,37% 4,12% -3,89% 17,04% -6,13% -1,98% 3,38% 5,91% 4,13% 0,69%
Bruttovinstmarginal 77,34% 73,19% 81,53% 81,52% 78,37% 80,03% 88,16% 80,77% 84,73% 84,04%
Rörelsekapital/omsättning 24,52% 20,77% 23,87% 19,46% 6,98% 5,79% 20,97% 18,95% 16,07% 12,10%
Soliditet 66,60% 64,39% 63,92% 60,22% 34,18% 42,89% 36,55% 33,94% 28,65% 27,09%
Kassalikviditet 214,68% 200,61% 205,71% 225,00% 92,41% 79,69% 183,06% 191,84% 162,75% 111,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...