Visa allt om Avesta Maskin & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 093 796 1 115 1 304 1 312 1 807 1 810 1 500 1 297 1 598
Övrig omsättning 211 65 1 12 200 2 - - 54 39
Rörelseresultat (EBIT) 45 -31 190 -80 -26 61 107 61 8 41
Resultat efter finansnetto 43 -34 181 -98 -42 53 96 45 -13 18
Årets resultat 29 -11 151 -98 -42 38 86 45 2 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 323 375 430 487 393 413 451 513 562
Omsättningstillgångar 390 295 329 315 337 686 637 488 315 384
Tillgångar 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 395 406 255 353 394 356 269 224 222
Obeskattade reserver 7 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 74 118 162 267 209 376 399 422 445 474
Kortfristiga skulder 163 105 112 224 261 307 294 247 158 250
Skulder och eget kapital 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827 945
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 261 342 323 241 244 234 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 450 289 210 284 287 559 438 288 279 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 216 140 147 242 251 286 266 260 233 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 304 861 1 116 1 316 1 512 1 809 1 810 1 500 1 351 1 637
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 547 796 1 115 652 656 602 603 750 649 799
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 444 363 398 449 398 320 403 387 354
Rörelseresultat, EBITDA 92 21 246 -24 23 107 170 122 77 135
Nettoomsättningförändring 37,31% -28,61% -14,49% -0,61% -27,39% -0,17% 20,67% 15,65% -18,84% -%
Du Pont-modellen 6,75% -5,02% 26,99% -10,72% -3,16% 5,66% 10,20% 6,60% 1,09% 4,44%
Vinstmarginal 4,12% -3,89% 17,04% -6,13% -1,98% 3,38% 5,91% 4,13% 0,69% 2,63%
Bruttovinstmarginal 73,19% 81,53% 81,52% 78,37% 80,03% 88,16% 80,77% 84,73% 84,04% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 20,77% 23,87% 19,46% 6,98% 5,79% 20,97% 18,95% 16,07% 12,10% 8,39%
Soliditet 64,39% 63,92% 60,22% 34,18% 42,89% 36,55% 33,94% 28,65% 27,09% 23,49%
Kassalikviditet 200,61% 205,71% 225,00% 92,41% 79,69% 183,06% 191,84% 162,75% 111,39% 107,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...