Visa allt om JUDAKO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 23 0 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503 1 663
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 -109 16 376 159 35 53 288 -5 196
Resultat efter finansnetto -97 -114 9 370 151 36 72 241 -2 190
Årets resultat 11 -34 -142 177 173 76 45 130 20 135
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 413 426 39 51 23 54 137 156 142
Omsättningstillgångar 1 106 1 130 1 215 1 758 1 652 1 539 1 483 1 404 1 247 1 232
Tillgångar 1 506 1 543 1 640 1 796 1 703 1 562 1 537 1 542 1 403 1 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 649 683 825 848 675 599 840 710 779
Obeskattade reserver 0 108 188 188 80 165 235 294 235 269
Avsättningar (tkr) 652 594 594 541 481 371 259 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 192 176 243 294 350 443 408 458 325
Skulder och eget kapital 1 506 1 543 1 640 1 796 1 703 1 562 1 537 1 542 1 403 1 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 505 640 306 403 609 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 510 0 0 155 120 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 53 220 269 308 154 112 112 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89
Omsättning 23 0 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503 1 663
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503 1 663
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 53 730 774 948 807 796 950 718
Rörelseresultat, EBITDA -83 -96 29 389 194 66 87 322 37 227
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -86,35% 7,03% 11,27% -0,91% -14,32% 2,20% -9,62% -%
Du Pont-modellen -6,24% -% 0,98% 20,99% 9,34% 5,31% 5,01% 19,33% 0,29% 14,28%
Vinstmarginal -408,70% -% 7,55% 24,28% 10,96% 6,37% 5,85% 19,40% 0,27% 11,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 97,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 965,22% -% 490,09% 97,55% 93,59% 91,18% 79,03% 64,84% 52,50% 54,54%
Soliditet 43,82% 47,52% 50,09% 53,65% 53,26% 51,00% 49,98% 68,20% 62,67% 70,84%
Kassalikviditet 570,10% 588,54% 690,34% 723,46% 561,90% 439,71% 334,76% 344,12% 272,27% 379,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...