Visa allt om Blombergs Diesel & Motorservice Aktiebolag
Visa allt om Blombergs Diesel & Motorservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 619 5 905 6 946 6 813 6 945 6 873 6 408 7 543 5 205 5 006
Övrig omsättning 6 30 103 - - - - - 129 -
Rörelseresultat (EBIT) 300 36 451 104 402 309 247 424 188 119
Resultat efter finansnetto 293 29 457 109 411 311 251 425 187 115
Årets resultat 147 98 355 78 298 226 176 230 132 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 468 624 63 29 13 13 34 30 62 53
Omsättningstillgångar 1 241 1 402 2 174 2 683 2 157 1 796 1 687 1 980 1 604 1 226
Tillgångar 1 708 2 026 2 237 2 712 2 171 1 809 1 721 2 010 1 665 1 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 777 879 782 616 538 714 488 812 582 450
Obeskattade reserver 100 0 100 100 100 100 100 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 171 308 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 660 838 1 355 1 995 1 532 994 1 133 1 097 1 083 829
Skulder och eget kapital 1 708 2 026 2 237 2 712 2 171 1 809 1 721 2 010 1 665 1 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 363 400 367 381 325 315 324 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 124 1 121 869 923 998 1 010 837 701 772 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 423 439 472 479 520 417 416 386 393
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 6 625 5 935 7 049 6 813 6 945 6 873 6 408 7 543 5 334 5 006
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 324 1 181 1 389 1 363 1 389 1 375 1 602 1 886 1 301 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 312 344 371 382 396 419 378 386 395
Rörelseresultat, EBITDA 456 192 472 108 402 330 259 465 209 135
Nettoomsättningförändring 12,09% -14,99% 1,95% -1,90% 1,05% 7,26% -15,05% 44,92% 3,98% -%
Du Pont-modellen 17,62% 1,88% 20,38% 4,06% 18,93% 17,19% 14,64% 21,34% 11,35% 9,38%
Vinstmarginal 4,55% 0,64% 6,56% 1,61% 5,92% 4,52% 3,93% 5,69% 3,63% 2,40%
Bruttovinstmarginal 43,24% 44,76% 43,41% 43,08% 46,18% 48,45% 44,21% 40,82% 50,78% 53,12%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 9,55% 11,79% 10,10% 9,00% 11,67% 8,65% 11,71% 10,01% 7,93%
Soliditet 50,06% 43,39% 38,44% 25,43% 28,18% 43,54% 32,64% 43,98% 34,95% 35,16%
Kassalikviditet 173,64% 155,61% 152,99% 127,02% 131,07% 165,59% 135,66% 163,08% 126,87% 120,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...