allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Almi Företagspartner Aktiebolag

ORG.NR: 556481-6204
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 819 909 962 129 564 611  
  Övrig omsättning (TKR) 81 033 111 410 737 883  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 45 250 34 888 76 165  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 139 144 119 658 74 974  
  Årets resultat (TKR) 139 144 119 658 74 081  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 5 417 024 4 866 808 4 857 360  
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 511 744 2 936 662 2 875 846  
  Tillgångar (TKR) 7 928 768 7 803 470 7 733 206  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 896 600 6 756 394 6 637 885  
  Minoritetsintressen (TKR) 181 870 182 932 181 797  
  Avsättningar (TKR) 0 0 397  
  Långfristiga skulder (TKR) 657 135 640 131 683 809  
  Kortfristiga skulder (TKR) 193 163 224 013 229 318  
  Skulder och eget kapital (TKR) 7 928 768 7 803 470 7 733 206  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 31 123 37 081 35 353  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 228 655 233 082 240 872  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 137 640 134 615 140 363  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 470 436 454  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 744 2 207 1 244  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 868 950 912  
  Nettoomsättningförändring -14,78 % 70,41 % 19,15 %  
  Vinstmarginal 17,67 % 12,79 % 13,28 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 86,98 % 86,58 % 85,84 %  
  Kassalikviditet 1 300,32 % 1 310,93 % 1 254,09 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 580 448 747 057 447 217  
  Övrig omsättning (TKR) 33 123 27 220 403 226  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 90 177 89 326 67 397  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 172 261 153 115 67 397  
  Årets resultat (TKR) 172 261 153 115 67 397  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 5 303 558 4 660 061 4 726 245  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 972 223 2 201 894 1 925 163  
  Tillgångar (TKR) 7 275 781 6 861 955 6 651 408  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 670 889 6 498 628 6 345 513  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 34 074 45 328 52 370  
  Kortfristiga skulder (TKR) 570 818 317 999 253 525  
  Skulder och eget kapital (TKR) 7 275 781 6 861 955 6 651 408  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 713 3 896 3 771  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 34 332 37 062 48 247  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 19 731 20 068 28 207  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 76 59 88  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 7 637 12 662 5 082  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 775 1 081 952  
  Nettoomsättningförändring -22,30 % 67,05 % -20,56 %  
  Vinstmarginal 30,65 % 21,97 % 15,07 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 91,69 % 94,71 % 95,40 %  
  Kassalikviditet 345,51 % 692,42 % 759,36 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 17 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X