Visa allt om Winn Hotels Solna AB
Visa allt om Winn Hotels Solna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 78 544 71 603 80 511 79 140 83 081 80 901 74 235 80 092 75 499 66 830
Övrig omsättning 8 35 169 1 099 1 417 1 009 1 070 999 936 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 839 2 586 6 147 5 252 5 704 5 813 5 171 10 074 6 630 6 924
Resultat efter finansnetto 3 837 2 586 6 148 5 251 5 705 5 830 5 280 10 373 6 831 7 029
Årets resultat 0 0 17 -63 1 0 0 0 0 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 686 9 151 10 540 11 320 4 318 6 048 5 449 6 688 7 522 2 180
Omsättningstillgångar 9 079 5 381 10 797 10 706 10 598 8 353 8 741 8 421 6 003 8 685
Tillgångar 17 766 14 531 21 337 22 026 14 916 14 401 14 190 15 109 13 525 10 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 753 753 736 799 798 798 798 798 798
Obeskattade reserver 3 720 3 145 3 245 2 525 1 080 1 097 1 171 1 565 1 432 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 292 10 633 17 339 18 765 13 038 12 506 12 220 12 746 11 294 9 703
Skulder och eget kapital 17 766 14 531 21 337 22 026 14 916 14 401 14 190 15 109 13 525 10 865
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 797 979 955 857 756 955 766 945 900 677
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 12 940 13 014 14 460 15 223 16 504 15 046 13 547 13 580 12 363 11 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 318 5 120 5 297 5 936 6 122 5 989 5 492 5 608 5 560 4 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 552 71 638 80 680 80 239 84 498 81 910 75 305 81 091 76 435 66 830
Nyckeltal
Antal anställda 42 44 47 49 53 50 48 48 48 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 870 1 627 1 713 1 615 1 568 1 618 1 547 1 669 1 573 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 442 451 471 450 456 426 434 406 368
Rörelseresultat, EBITDA 6 025 5 045 8 323 7 318 8 003 7 980 6 994 11 890 7 809 8 638
Nettoomsättningförändring 9,69% -11,06% 1,73% -4,74% 2,69% 8,98% -7,31% 6,08% 12,97% -%
Du Pont-modellen 21,61% 17,80% 28,82% 23,85% 38,25% 40,48% 37,22% 68,65% 50,51% 64,74%
Vinstmarginal 4,89% 3,61% 7,64% 6,64% 6,87% 7,21% 7,11% 12,95% 9,05% 10,53%
Bruttovinstmarginal 91,17% 90,99% 91,06% 91,04% 91,03% 91,04% 91,14% 91,67% 91,91% 91,49%
Rörelsekapital/omsättning -5,36% -7,33% -8,13% -10,18% -2,94% -5,13% -4,69% -5,40% -7,01% -1,52%
Soliditet 20,57% 22,06% 15,39% 11,79% 10,69% 11,16% 11,71% 12,74% 13,52% 9,76%
Kassalikviditet 63,72% 45,51% 58,98% 53,65% 76,10% 61,26% 66,28% 61,11% 48,33% 84,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...