Visa allt om Kanwar Textilegroup AB
Visa allt om Kanwar Textilegroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 928 1 847 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 562 3 989
Övrig omsättning 1 18 - - - - - - 197 -
Rörelseresultat (EBIT) 207 -1 139 -815 650 -2 -13 -2 196 -814 -516
Resultat efter finansnetto 151 -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -857 -487
Årets resultat 151 -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -829 -538
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 258 1 580 0 8 26 44 63 22 96 698
Omsättningstillgångar 1 508 -286 1 938 2 803 1 937 1 501 389 846 56 755
Tillgångar 2 766 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 195 219 873 233 217 258 203 -1 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Långfristiga skulder 1 524 570 1 539 1 323 1 410 0 0 49 89 485
Kortfristiga skulder 895 528 179 617 319 1 328 194 616 64 684
Skulder och eget kapital 2 766 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 70 0 245 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 209 398 487 389 499 295 104 421 224
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 73 100 148 109 148 122 45 222 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 929 1 865 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 759 3 989
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 464 924 2 278 1 568 2 553 1 705 2 963 1 861 1 187 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 42 141 252 216 246 328 266 86 311 218
Rörelseresultat, EBITDA 529 -1 107 -807 668 16 6 18 289 -512 -185
Nettoomsättningförändring 58,53% -59,45% -3,15% -7,89% 49,78% -42,47% 59,22% 4,49% -10,70% -%
Du Pont-modellen 7,48% -88,02% -42,05% 23,12% 0,76% -0,84% 13,27% 23,16% -535,53% -32,83%
Vinstmarginal 7,07% -61,67% -17,89% 13,82% 0,29% -0,38% 1,01% 5,40% -22,85% -11,96%
Bruttovinstmarginal 34,77% 15,00% 3,27% 56,94% 28,28% 49,78% 24,72% 27,35% 27,06% 22,36%
Rörelsekapital/omsättning 20,94% -44,07% 38,62% 46,48% 31,69% 5,07% 3,29% 6,18% -0,22% 1,78%
Soliditet 12,55% 15,07% 11,30% 31,05% 11,88% 14,05% 57,08% 23,39% -0,66% 11,77%
Kassalikviditet 121,56% -113,45% 684,36% 451,86% 514,42% 101,43% 114,95% 136,53% 79,69% 109,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...