Visa allt om Kanwar Textilegroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 847 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 562 3 989 5 252
Övrig omsättning 18 - - - - - - 197 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 139 -815 650 -2 -13 -2 196 -814 -516 116
Resultat efter finansnetto -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -857 -487 126
Årets resultat -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -829 -538 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 580 0 8 26 44 63 22 96 698 1 029
Omsättningstillgångar -286 1 938 2 803 1 937 1 501 389 846 56 755 1 054
Tillgångar 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453 2 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 219 873 233 217 258 203 -1 171 681
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 112 89
Långfristiga skulder 570 1 539 1 323 1 410 0 0 49 89 485 436
Kortfristiga skulder 528 179 617 319 1 328 194 616 64 684 876
Skulder och eget kapital 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453 2 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 70 0 245 87 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 209 398 487 389 499 295 104 421 224 234
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 73 100 148 109 148 122 45 222 91 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 865 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 759 3 989 5 252
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 924 2 278 1 568 2 553 1 705 2 963 1 861 1 187 1 995 2 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 141 252 216 246 328 266 86 311 218 301
Rörelseresultat, EBITDA -1 107 -807 668 16 6 18 289 -512 -185 347
Nettoomsättningförändring -59,45% -3,15% -7,89% 49,78% -42,47% 59,22% 4,49% -10,70% -24,05% -%
Du Pont-modellen -88,02% -42,05% 23,12% 0,76% -0,84% 13,27% 23,16% -535,53% -32,83% 6,29%
Vinstmarginal -61,67% -17,89% 13,82% 0,29% -0,38% 1,01% 5,40% -22,85% -11,96% 2,49%
Bruttovinstmarginal 15,00% 3,27% 56,94% 28,28% 49,78% 24,72% 27,35% 27,06% 22,36% 29,11%
Rörelsekapital/omsättning -44,07% 38,62% 46,48% 31,69% 5,07% 3,29% 6,18% -0,22% 1,78% 3,39%
Soliditet 15,07% 11,30% 31,05% 11,88% 14,05% 57,08% 23,39% -0,66% 11,77% 32,69%
Kassalikviditet -113,45% 684,36% 451,86% 514,42% 101,43% 114,95% 136,53% 79,69% 109,65% 119,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...