Visa allt om Nokas Teknik AB
Visa allt om Nokas Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 430 48 449 56 192 59 639 37 994 42 876 27 902 29 942 36 615 29 278
Övrig omsättning 320 5 246 4 197 1 446 - - - - 352 400
Rörelseresultat (EBIT) -2 048 1 004 501 1 456 1 032 4 779 2 179 2 070 3 156 2 227
Resultat efter finansnetto -2 060 -1 443 1 319 2 082 316 4 219 3 012 1 467 2 737 1 864
Årets resultat -2 060 -1 494 2 548 1 740 136 2 006 2 825 846 1 963 1 322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 826 668 60 230 58 962 19 363 107 159 172 369 388
Omsättningstillgångar 44 034 22 231 16 186 19 165 11 525 14 401 7 694 7 940 7 991 7 629
Tillgångar 45 860 22 900 76 416 78 127 30 888 14 507 7 852 8 112 8 360 8 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 612 5 672 57 748 4 618 2 878 2 742 3 736 1 710 2 114 2 351
Obeskattade reserver 0 0 0 1 237 1 237 1 237 0 730 730 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 7 099 8 699 58 476 21 134 993 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 247 10 129 9 969 13 796 5 639 9 535 4 116 5 672 5 516 4 793
Skulder och eget kapital 45 860 22 900 76 416 78 127 30 888 14 507 7 852 8 112 8 360 8 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 008 1 004 948 1 362 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 11 252 15 815 17 485 15 465 10 203 7 469 6 759 7 140 6 946 6 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 219 6 415 7 370 5 976 3 875 3 179 2 870 3 076 3 670 3 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 000 800 1 950 700
Omsättning 39 750 53 695 60 389 61 085 37 994 42 876 27 902 29 942 36 967 29 678
Nyckeltal
Antal anställda 33 40 57 40 26 24 23 24 28 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 195 1 211 986 1 491 1 461 1 787 1 213 1 248 1 308 1 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 574 450 552 556 518 474 482 440 446
Rörelseresultat, EBITDA -1 781 1 266 620 1 587 1 156 4 851 2 262 2 181 3 269 2 364
Nettoomsättningförändring -18,62% -13,78% -5,78% 56,97% -11,39% 53,67% -6,81% -18,22% 25,06% -%
Du Pont-modellen -4,45% 3,12% 4,96% 4,62% 3,46% 32,94% 42,27% 28,14% 37,88% 29,06%
Vinstmarginal -5,18% 1,47% 6,74% 6,05% 2,82% 11,15% 11,90% 7,62% 8,65% 7,96%
Bruttovinstmarginal 61,91% 60,08% 55,96% 52,65% 56,73% 51,70% 61,06% 59,75% 50,08% 61,56%
Rörelsekapital/omsättning 93,30% 24,98% 11,06% 9,00% 15,49% 11,35% 12,82% 7,57% 6,76% 9,69%
Soliditet 84,20% 24,77% 75,57% 7,08% 12,27% 25,19% 47,58% 27,56% 31,57% 37,17%
Kassalikviditet 589,97% 208,71% 153,26% 131,27% 184,00% 137,80% 167,10% 124,75% 126,69% 144,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...