Visa allt om Dr Perkovic Specialistläkarmottagning Aktiebolag
Visa allt om Dr Perkovic Specialistläkarmottagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 395 1 541 1 525 1 682 1 990 2 013 2 106 2 076 2 010 1 868
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 866 1 049 755 1 014 1 084 1 283 1 071 834 731 578
Resultat efter finansnetto 932 1 206 951 1 234 1 248 1 301 1 110 925 766 724
Årets resultat 797 893 706 814 769 784 704 561 451 458
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 449 381 325 260 265 270 250 286 384
Omsättningstillgångar 9 694 9 391 8 458 7 892 7 269 6 511 5 807 4 957 4 340 4 018
Tillgångar 10 161 9 840 8 839 8 217 7 529 6 775 6 077 5 207 4 626 4 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 018 7 379 6 645 6 095 5 430 4 803 4 151 3 598 3 187 2 897
Obeskattade reserver 1 984 2 074 1 999 1 947 1 805 1 608 1 421 1 271 1 147 1 052
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 386 196 175 294 364 504 339 292 454
Skulder och eget kapital 10 161 9 840 8 839 8 217 7 529 6 775 6 077 5 207 4 626 4 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 350 420 420 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 199 199 424 350 528 280 70 140 140 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 46 56 92 156 258 373 429 428 419
Utdelning till aktieägare 164 158 158 156 150 142 132 150 150 160
Omsättning 1 395 1 541 1 525 1 682 1 990 2 013 2 106 2 076 2 010 1 868
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 698 771 763 841 995 1 007 1 053 1 038 1 005 934
Personalkostnader per anställd (tkr) 149 130 270 232 348 279 417 506 505 508
Rörelseresultat, EBITDA 866 1 049 756 1 016 1 088 1 288 1 077 842 746 598
Nettoomsättningförändring -9,47% 1,05% -9,33% -15,48% -1,14% -4,42% 1,45% 3,28% 7,60% -%
Du Pont-modellen 9,19% 12,26% 10,76% 15,02% 16,58% 19,22% 18,27% 18,36% 18,35% 16,45%
Vinstmarginal 66,95% 78,26% 62,36% 73,37% 62,71% 64,68% 52,71% 46,05% 42,24% 38,76%
Bruttovinstmarginal 98,57% 98,44% 98,69% 98,75% 98,84% 98,31% 98,91% 98,22% 97,36% 98,82%
Rörelsekapital/omsättning 683,51% 584,36% 541,77% 458,80% 350,50% 305,37% 251,80% 222,45% 201,39% 190,79%
Soliditet 94,14% 91,43% 92,82% 91,64% 89,79% 88,39% 85,54% 86,67% 86,75% 83,02%
Kassalikviditet 6 096,86% 2 432,90% 4 315,31% 4 509,71% 2 472,45% 1 788,74% 1 152,18% 1 462,24% 1 486,30% 885,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...