Visa allt om Toréns H Maskin i Östersund AB
Visa allt om Toréns H Maskin i Östersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 832 5 900 7 107 5 054 3 489 4 606 5 025 5 205 5 581 23 866
Övrig omsättning 684 146 - 205 444 180 36 838 629 680
Rörelseresultat (EBIT) 375 633 1 004 380 -741 18 379 1 205 931 2 570
Resultat efter finansnetto 85 268 651 18 -1 057 1 685 62 260 20 1 637
Årets resultat 67 406 356 2 26 2 002 45 39 12 1 560
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 415 13 006 17 433 12 139 15 090 16 834 17 537 22 331 24 328 25 325
Omsättningstillgångar 4 751 4 819 3 517 4 567 5 951 7 090 4 218 1 514 1 843 6 337
Tillgångar 18 166 17 825 20 950 16 706 21 041 23 924 21 755 23 845 26 171 31 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 628 1 561 1 155 799 797 2 471 468 423 384 372
Obeskattade reserver 4 434 5 434 6 988 8 293 10 938 12 104 13 470 11 070 10 870 9 570
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 813 8 102 9 194 5 406 6 921 7 174 5 280 7 975 10 372 12 799
Kortfristiga skulder 3 291 2 728 3 613 2 208 2 385 2 176 2 536 4 377 4 545 8 921
Skulder och eget kapital 18 166 17 825 20 950 16 706 21 041 23 924 21 755 23 845 26 171 31 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 550 543 525 235 417 360 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 6 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 173 174 165 123 121 0 2 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 516 6 046 7 107 5 259 3 933 4 786 5 061 6 043 6 210 24 546
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 5 054 3 489 4 606 5 025 5 205 5 581 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 723 717 690 358 538 - 427
Rörelseresultat, EBITDA 4 210 5 630 6 503 3 421 2 643 3 585 4 289 5 089 4 555 5 859
Nettoomsättningförändring -35,05% -16,98% 40,62% 44,86% -24,25% -8,34% -3,46% -6,74% -76,62% -%
Du Pont-modellen 2,06% 3,55% 4,79% 2,27% -3,27% 7,88% 1,75% 5,06% 3,57% 8,12%
Vinstmarginal 9,79% 10,73% 14,13% 7,52% -19,72% 40,92% 7,56% 23,19% 16,72% 10,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,10% 35,44% -1,35% 46,68% 102,21% 106,69% 33,47% -55,00% -48,41% -10,83%
Soliditet 28,00% 32,54% 31,53% 41,37% 42,10% 47,62% 47,78% 35,20% 31,37% 22,94%
Kassalikviditet 144,36% 176,65% 97,34% 197,87% 240,92% 316,64% 158,44% 30,02% 36,15% 68,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...