Visa allt om F.G. Kran- och Maskinförarutbildning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 750 533 634 480 707 606 496 573 1 452 986
Övrig omsättning 5 109 32 - 1 - - - - 11
Rörelseresultat (EBIT) -11 57 3 11 9 3 -54 -26 405 -310
Resultat efter finansnetto -11 56 -1 3 -1 -1 -54 -25 388 -45
Årets resultat 3 32 -1 1 -2 -1 1 1 229 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 116 116 249 266 304 104 0 0 5
Omsättningstillgångar 231 252 394 154 388 427 392 724 1 059 688
Tillgångar 347 368 509 403 654 731 496 724 1 059 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 203 171 173 312 314 315 314 433 204
Obeskattade reserver 0 15 0 0 0 0 0 56 86 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 0 186 97 156 202 8 165 175 242
Kortfristiga skulder 131 150 152 133 186 216 174 189 365 247
Skulder och eget kapital 347 368 509 403 654 731 496 724 1 059 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 309 177 354 277 219 274 316 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 365 227 - 0 0 0 64 12 242 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 157 117 136 90 132 106 102 106 172 523
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 140 0 0 0 120 0
Omsättning 755 642 666 480 708 606 496 573 1 452 997
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 750 533 634 480 707 606 496 573 726 493
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 345 453 273 480 416 423 428 409 527
Rörelseresultat, EBITDA -11 57 3 61 59 53 -54 -26 410 -308
Nettoomsättningförändring 40,71% -15,93% 32,08% -32,11% 16,67% 22,18% -13,44% -60,54% 47,26% -%
Du Pont-modellen -3,17% 15,49% 0,59% 2,73% 1,38% 0,41% -10,69% -2,90% 38,53% -6,49%
Vinstmarginal -1,47% 10,69% 0,47% 2,29% 1,27% 0,50% -10,69% -3,66% 28,10% -4,56%
Bruttovinstmarginal 96,80% 97,37% 97,63% 97,71% 95,33% 93,73% 96,17% 91,27% 95,18% 88,95%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 19,14% 38,17% 4,38% 28,57% 34,82% 43,95% 93,37% 47,80% 44,73%
Soliditet 59,37% 58,34% 33,60% 42,93% 47,71% 42,95% 63,51% 48,94% 46,73% 29,44%
Kassalikviditet 176,34% 168,00% 259,21% 115,79% 208,60% 197,69% 225,29% 383,07% 290,14% 278,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...