Visa allt om Metia Bygg Aktiebolag
Visa allt om Metia Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 329 1 537 2 354 2 883 2 163 3 275 8 471 5 881 3 781 4 612
Övrig omsättning - 380 109 - 40 - - 26 - 4
Rörelseresultat (EBIT) -909 7 -3 -92 -84 -2 482 483 312 1 186
Resultat efter finansnetto -973 -27 -16 -104 -99 -3 477 472 299 1 165
Årets resultat -973 -27 -16 -104 -92 83 248 321 209 1 003
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 537 1 765 299 381 424 269 328 602 328 448
Omsättningstillgångar 320 1 759 1 588 1 441 1 339 1 512 1 862 1 859 1 323 1 178
Tillgångar 1 856 3 524 1 887 1 822 1 762 1 781 2 190 2 461 1 651 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 1 000 1 027 1 042 1 217 1 179 1 381 1 418 1 157 1 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 131 13 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 375 1 847 0 101 164 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 677 860 679 382 596 677 1 030 494 613
Skulder och eget kapital 1 856 3 524 1 887 1 822 1 762 1 781 2 190 2 461 1 651 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 360 360 360 298 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 535 548 559 555 3 77 262 310 205 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 206 342 247 302 247 276 335 368 252 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 285 250 60 65
Omsättning 1 329 1 917 2 463 2 883 2 203 3 275 8 471 5 907 3 781 4 616
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 665 769 1 177 1 442 1 082 1 638 4 236 2 941 1 891 2 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 451 420 443 333 373 498 531 394 352
Rörelseresultat, EBITDA -681 235 52 -26 -12 58 650 659 464 1 335
Nettoomsättningförändring -13,53% -34,71% -18,35% 33,29% -33,95% -61,34% 44,04% 55,54% -18,02% -%
Du Pont-modellen -48,98% 0,20% -0,11% -4,99% -4,77% -0,11% 22,24% 19,87% 18,96% 73,05%
Vinstmarginal -68,40% 0,46% -0,08% -3,16% -3,88% -0,06% 5,75% 8,31% 8,28% 25,74%
Bruttovinstmarginal 83,37% 80,29% 69,63% 55,43% 57,88% 40,95% 29,48% 36,93% 49,17% 56,66%
Rörelsekapital/omsättning -2,63% 70,40% 30,93% 26,43% 44,24% 27,97% 13,99% 14,10% 21,93% 12,25%
Soliditet 6,84% 28,38% 54,43% 57,19% 69,07% 66,49% 67,37% 58,00% 70,08% 62,34%
Kassalikviditet 90,14% 259,82% 184,65% 212,22% 350,52% 253,69% 275,04% 180,49% 267,81% 192,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...