Visa allt om BarKing Aktiebolag
Visa allt om BarKing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 785 3 636 4 005 4 906 4 880 4 094 4 607 4 160 4 144 3 212
Övrig omsättning 139 62 139 259 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 245 -130 -251 181 98 -57 151 210 282 247
Resultat efter finansnetto 191 -256 -397 35 -15 -155 48 77 135 87
Årets resultat 191 -256 -397 35 65 25 48 77 135 87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 29 52 77 78 105 101 140 185 195
Omsättningstillgångar 1 711 1 816 1 859 2 265 2 075 1 974 1 943 2 074 1 838 1 587
Tillgångar 1 730 1 845 1 912 2 343 2 153 2 079 2 044 2 214 2 023 1 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 106 222 619 584 519 494 446 370 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 443 549 690 865 582 726 808 975 727 810
Kortfristiga skulder 991 1 190 999 859 988 834 742 794 927 737
Skulder och eget kapital 1 730 1 845 1 912 2 343 2 153 2 079 2 044 2 214 2 023 1 781
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 200 168 206 191 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 641 605 759 823 743 388 473 396 262 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 247 338 337 286 228 226 252 171 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 924 3 698 4 144 5 165 4 880 4 094 4 607 4 160 4 144 3 212
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 1 212 1 335 1 635 1 627 1 365 1 536 1 387 1 381 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 329 423 432 349 313 318 310 240 192
Rörelseresultat, EBITDA 262 -107 -226 223 125 -26 191 255 331 301
Nettoomsättningförändring 4,10% -9,21% -18,37% 0,53% 19,20% -11,14% 10,75% 0,39% 29,02% -%
Du Pont-modellen 14,16% -7,05% -13,13% 7,73% 4,55% -2,74% 7,39% 9,49% 13,94% 13,92%
Vinstmarginal 6,47% -3,58% -6,27% 3,69% 2,01% -1,39% 3,28% 5,05% 6,81% 7,72%
Bruttovinstmarginal 55,72% 54,13% 57,88% 56,46% 55,16% 53,49% 52,92% 60,55% 55,67% 56,82%
Rörelsekapital/omsättning 19,02% 17,22% 21,47% 28,66% 22,27% 27,85% 26,07% 30,77% 21,98% 26,46%
Soliditet 17,17% 5,75% 11,61% 26,42% 27,12% 24,96% 24,17% 20,14% 18,29% 13,19%
Kassalikviditet 25,23% 27,39% 29,93% 90,92% 63,97% 65,35% 61,19% 73,05% 52,75% 73,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...