Visa allt om WS Produktion AB
Visa allt om WS Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 141 612 131 565 131 414 157 991 170 780 164 677 153 905 205 869 198 624 173 472
Övrig omsättning 3 250 2 346 2 671 4 566 3 165 2 019 2 003 2 813 2 204 2 018
Rörelseresultat (EBIT) 3 232 -11 180 -5 839 -14 404 6 264 -2 064 1 645 33 619 35 241 30 439
Resultat efter finansnetto 3 259 -17 844 -8 690 -17 643 -12 051 -2 955 302 50 176 64 353 37 095
Årets resultat 8 112 -2 034 -2 474 -15 296 -12 755 4 625 559 38 418 50 146 34 993
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 652 114 081 125 232 123 392 120 122 113 032 105 832 107 810 109 081 86 896
Omsättningstillgångar 83 327 68 092 52 222 55 705 67 014 77 653 53 547 90 957 78 705 124 252
Tillgångar 209 979 182 173 177 454 179 097 187 136 190 685 159 379 198 767 187 786 211 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 845 31 733 33 767 35 553 50 785 66 427 67 512 68 043 92 385 130 197
Obeskattade reserver 0 0 0 1 685 3 864 4 189 13 806 11 589 7 729 1 627
Avsättningar (tkr) 21 596 27 763 27 888 28 235 27 720 25 197 24 906 24 716 23 724 22 957
Långfristiga skulder 15 000 15 000 15 000 15 000 15 239 1 000 3 400 7 800 12 691 1 019
Kortfristiga skulder 133 538 107 677 100 799 98 624 89 528 93 872 49 755 86 619 51 257 55 348
Skulder och eget kapital 209 979 182 173 177 454 179 097 187 136 190 685 159 379 198 767 187 786 211 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 270 706 0 1 858 1 398 841 534 660 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 29 009 29 960 27 426 33 059 28 261 30 102 31 360 30 447 32 227 28 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 13 873 14 127 12 295 15 842 15 509 13 217 13 690 13 380 11 783 10 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 36 000
Omsättning 144 862 133 911 134 085 162 557 173 945 166 696 155 908 208 682 200 828 175 490
Nyckeltal
Antal anställda 90 91 83 83 83 87 94 100 105 103
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 573 1 446 1 583 1 904 2 058 1 893 1 637 2 059 1 892 1 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 492 479 612 544 508 485 445 419 379
Rörelseresultat, EBITDA 3 232 -7 566 -2 232 -11 212 9 106 259 4 142 35 890 37 086 31 693
Nettoomsättningförändring 7,64% 0,11% -16,82% -7,49% 3,71% 7,00% -25,24% 3,65% 14,50% -%
Du Pont-modellen 2,87% -7,55% -2,95% -7,67% -4,39% -0,55% 1,22% 26,81% 35,49% 18,77%
Vinstmarginal 4,26% -10,46% -3,99% -8,69% -4,81% -0,64% 1,27% 25,89% 33,56% 22,84%
Bruttovinstmarginal 20,91% 12,96% 14,39% 18,61% 23,03% 25,04% 21,45% 28,89% 31,90% 35,20%
Rörelsekapital/omsättning -35,46% -30,09% -36,96% -27,17% -13,18% -9,85% 2,46% 2,11% 13,82% 39,72%
Soliditet 18,98% 17,42% 19,03% 20,54% 28,66% 36,46% 48,74% 38,43% 52,16% 62,22%
Kassalikviditet 55,83% 53,11% 39,35% 39,50% 59,13% 62,91% 69,88% 78,79% 111,33% 186,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...