Visa allt om Baxarna i Norrland Aktiebolag
Visa allt om Baxarna i Norrland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 500 2 500 2 700 2 400 3 500 2 916 2 655 3 250 3 206 3 304
Övrig omsättning - - - - - 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 18 114 75 49 70 38 18 27 10
Resultat efter finansnetto -13 18 114 75 50 70 38 17 28 3
Årets resultat 5 14 67 42 36 51 28 12 20 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60
Omsättningstillgångar 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 312 1 301 956
Tillgångar 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 372 1 361 1 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 662 657 643 576 534 498 447 418 406 386
Obeskattade reserver 29 47 47 19 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 838 1 817 2 024 1 813 3 005 2 263 2 205 2 954 955 630
Skulder och eget kapital 2 528 2 521 2 714 2 408 3 540 2 761 2 652 3 372 1 361 1 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 794 1 813 1 846 1 619 2 358 1 998 1 797 2 156 2 094 2 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 628 593 668 578 891 737 670 819 762 756
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 500 2 500 2 700 2 400 3 500 2 946 2 655 3 250 3 206 3 304
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 7 9 8 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 357 313 338 343 389 365 332 361 356 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 308 320 326 372 350 317 345 338 311
Rörelseresultat, EBITDA -13 18 114 75 49 70 38 18 27 20
Nettoomsättningförändring 0,00% -7,41% 12,50% -31,43% 20,03% 9,83% -18,31% 1,37% -2,97% -%
Du Pont-modellen -0,51% 0,71% 4,20% 3,11% 1,38% 2,54% 1,43% 0,53% 2,06% 0,98%
Vinstmarginal -0,52% 0,72% 4,22% 3,12% 1,40% 2,40% 1,43% 0,55% 0,87% 0,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,21% 99,37% 99,14% 99,13% 99,08% 98,57% 97,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,60% 28,16% 25,56% 24,79% 15,29% 17,08% 16,84% 11,02% 10,79% 9,87%
Soliditet 27,08% 27,52% 25,04% 24,50% 15,08% 18,04% 16,86% 12,40% 29,83% 37,99%
Kassalikviditet 137,54% 138,75% 134,09% 132,82% 117,80% 122,01% 120,27% 112,12% 136,23% 151,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...