Visa allt om Illustrerad Teknik i Sthlm AB
Visa allt om Illustrerad Teknik i Sthlm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 889 1 477 1 352 1 491 1 795 1 804 1 719 2 461 2 819 2 450
Övrig omsättning 18 - - - 19 - - 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) -85 368 275 273 524 475 548 635 458 694
Resultat efter finansnetto -26 368 276 273 527 497 667 505 472 696
Årets resultat 51 233 154 195 287 216 409 201 245 369
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 962 741 583 432 225 104 838 30 198 193
Omsättningstillgångar 2 319 2 683 2 598 2 604 2 577 2 364 1 392 1 778 1 563 1 368
Tillgångar 3 280 3 424 3 181 3 035 2 802 2 469 2 230 1 808 1 761 1 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 482 1 586 1 503 1 499 1 447 1 288 1 199 910 809 664
Obeskattade reserver 793 936 923 898 959 871 714 571 405 282
Avsättningar (tkr) 834 674 509 351 197 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 227 246 288 198 210 317 327 547 615
Skulder och eget kapital 3 280 3 424 3 181 3 035 2 802 2 469 2 230 1 808 1 761 1 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 390 390 390 325 390 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 373 420 423 438 47 27 33 93 109 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 340 352 155 174 277 270 262 317 341 301
Utdelning till aktieägare 150 155 150 149 143 128 127 120 100 100
Omsättning 907 1 477 1 352 1 491 1 814 1 804 1 719 2 482 2 819 2 450
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 445 739 676 746 898 902 860 820 940 2 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 401 401 456 379 366 354 245 288 743
Rörelseresultat, EBITDA -78 375 282 280 535 483 565 652 475 706
Nettoomsättningförändring -39,81% 9,25% -9,32% -16,94% -0,50% 4,94% -30,15% -12,70% 15,06% -%
Du Pont-modellen -0,76% 10,75% 8,68% 9,00% 18,81% 20,09% 29,96% 35,18% 26,92% 44,59%
Vinstmarginal -2,81% 24,92% 20,41% 18,31% 29,36% 27,49% 38,86% 25,84% 16,81% 28,41%
Bruttovinstmarginal 95,39% 92,21% 95,19% 95,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 241,51% 166,28% 173,96% 155,33% 132,53% 119,40% 62,54% 58,96% 36,04% 30,73%
Soliditet 64,04% 67,64% 69,88% 71,20% 76,87% 78,17% 77,36% 73,07% 62,50% 55,54%
Kassalikviditet 1 348,26% 1 181,94% 1 056,10% 904,17% 1 301,52% 1 125,71% 439,12% 543,73% 285,74% 222,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...