Visa allt om Henrik Hedlund Bygg & Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 467 -615 1 688 782 178 254 260 -56 27
Resultat efter finansnetto 186 467 -615 1 688 782 178 254 260 -55 28
Årets resultat 109 329 -11 968 434 98 141 156 -29 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 200 1 140 1 440 0 0 27 93 48
Omsättningstillgångar 1 810 1 196 771 2 211 360 1 081 784 538 66 231
Tillgångar 1 810 1 396 971 3 351 1 800 1 081 784 565 159 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 117 1 008 669 1 930 962 528 430 296 140 169
Obeskattade reserver 265 218 138 742 368 173 128 65 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 170 164 680 469 380 225 165 19 84
Skulder och eget kapital 1 810 1 396 971 3 351 1 800 1 081 784 565 159 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 360 - 310 120 100 250 120 210 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 140 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 44 98 38 31 84 38 65 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 251 3 563 2 942 6 565 3 992 1 726 2 300 1 865 1 004 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 196 418 176 133 346 166 290 9 125
Rörelseresultat, EBITDA 186 467 -615 1 738 842 178 281 289 -25 43
Nettoomsättningförändring 19,31% 21,11% -55,19% 64,45% 131,29% -24,96% 23,32% 85,76% -41,36% -%
Du Pont-modellen 10,28% 33,45% -63,34% 50,37% 43,44% 16,47% 32,40% 46,02% -34,59% 9,68%
Vinstmarginal 4,38% 13,11% -20,90% 25,71% 19,59% 10,31% 11,04% 13,94% -5,48% 1,58%
Bruttovinstmarginal 23,05% 23,66% 3,20% 32,61% 28,81% 39,63% 27,00% 39,25% 13,84% 15,36%
Rörelsekapital/omsättning 32,49% 28,80% 20,63% 23,32% -2,73% 40,61% 24,30% 20,00% 4,68% 8,59%
Soliditet 73,13% 84,39% 79,98% 73,91% 68,51% 60,64% 66,88% 60,67% 88,05% 67,28%
Kassalikviditet 421,91% 703,53% 470,12% 325,15% 76,76% 284,47% 348,44% 326,06% 347,37% 275,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...