Visa allt om Miljöteknik i Hammar Aktiebolag
Visa allt om Miljöteknik i Hammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - 0 -10 -10 -9 -7 -6 -6
Resultat efter finansnetto - - - 0 -10 -10 -9 -7 -6 -6
Årets resultat - - - 0 -10 -10 -9 -7 -6 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - - 0 0 0 0 0 1 0
Tillgångar - - - 0 0 0 0 0 1 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - -163 -163 -153 -143 -134 -127 -122
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - 165 163 153 143 133 127 121
Skulder och eget kapital - - - 0 0 0 0 0 1 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - 0 -10 -10 -9 -7 -6 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -% -12 700,00% -%
Kassalikviditet -% -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...