Visa allt om Kanozi Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 690 21 236 15 105 12 760
Övrig omsättning - - - - - - 20 - 136 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 790 54 2 134 2 810 2 815 96 -1 143 648 1 131 1 471
Resultat efter finansnetto 2 793 42 2 155 2 848 2 808 89 -1 087 641 1 917 1 430
Årets resultat 1 344 7 1 091 2 050 2 006 15 -813 286 1 348 968
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 226 132 146 161 176 211 731 593 561 2 400
Omsättningstillgångar 7 525 5 165 5 836 9 181 7 392 3 091 3 052 6 017 4 440 4 323
Tillgångar 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001 6 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 835 1 490 1 983 892 890 889 874 769 482 481
Obeskattade reserver 1 510 580 590 0 0 0 0 0 178 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 024 2 720 502 765 1 870 1 870 3 780
Kortfristiga skulder 4 407 3 226 3 409 4 426 3 957 1 911 2 143 3 972 2 471 2 276
Skulder och eget kapital 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001 6 722
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 502 903 984 1 816 1 704 1 201
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 235 7 151 8 806 8 797 5 574 3 592 3 332 5 450 4 512 3 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 656 3 067 3 598 3 330 2 623 1 855 1 808 2 764 2 775 1 996
Utdelning till aktieägare 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 710 21 236 15 241 12 760
Nyckeltal
Antal anställda 28 21 22 25 23 13 13 19 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 941 926 1 123 1 083 1 131 1 013 899 1 118 889 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 518 593 509 431 513 504 568 571 358
Rörelseresultat, EBITDA 2 831 69 2 149 2 825 2 830 111 -1 128 663 1 146 1 486
Nettoomsättningförändring 35,46% -21,24% -8,80% 4,11% 97,43% 12,69% -44,95% 40,59% 18,38% -%
Du Pont-modellen 32,02% 1,62% 36,02% 30,60% 37,20% 2,94% -28,71% 9,89% 38,89% 21,88%
Vinstmarginal 10,64% 0,44% 8,73% 10,56% 10,82% 0,74% -9,29% 3,08% 12,88% 11,53%
Bruttovinstmarginal 83,38% 100,00% 100,00% 83,20% 77,52% 86,35% 77,72% 80,44% 95,88% 90,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,84% 9,97% 9,83% 17,56% 13,21% 8,96% 7,78% 9,63% 13,04% 16,04%
Soliditet 45,86% 36,68% 40,41% 9,55% 11,76% 26,92% 23,11% 11,63% 12,20% 9,15%
Kassalikviditet 170,75% 160,11% 171,19% 207,43% 186,81% 161,75% 142,42% 151,49% 179,68% 189,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...