Visa allt om Kanozi Arkitekter AB
Visa allt om Kanozi Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 37 638 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 690 21 236 15 105
Övrig omsättning 65 - - - - - - 20 - 136
Rörelseresultat (EBIT) 6 279 2 790 54 2 134 2 810 2 815 96 -1 143 648 1 131
Resultat efter finansnetto 6 275 2 793 42 2 155 2 848 2 808 89 -1 087 641 1 917
Årets resultat 4 853 1 344 7 1 091 2 050 2 006 15 -813 286 1 348
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 602 1 226 132 146 161 176 211 731 593 561
Omsättningstillgångar 11 300 7 525 5 165 5 836 9 181 7 392 3 091 3 052 6 017 4 440
Tillgångar 13 902 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 687 2 835 1 490 1 983 892 890 889 874 769 482
Obeskattade reserver 1 510 1 510 580 590 0 0 0 0 0 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 024 2 720 502 765 1 870 1 870
Kortfristiga skulder 5 705 4 407 3 226 3 409 4 426 3 957 1 911 2 143 3 972 2 471
Skulder och eget kapital 13 902 8 751 5 296 5 983 9 342 7 568 3 302 3 782 6 611 5 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 502 903 984 1 816 1 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 12 227 9 235 7 151 8 806 8 797 5 574 3 592 3 332 5 450 4 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 892 3 656 3 067 3 598 3 330 2 623 1 855 1 808 2 764 2 775
Utdelning till aktieägare 5 500 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0
Omsättning 37 703 26 345 19 449 24 695 27 077 26 008 13 173 11 710 21 236 15 241
Nyckeltal
Antal anställda 31 28 21 22 25 23 13 13 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 214 941 926 1 123 1 083 1 131 1 013 899 1 118 889
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 486 518 593 509 431 513 504 568 571
Rörelseresultat, EBITDA 6 778 2 831 69 2 149 2 825 2 830 111 -1 128 663 1 146
Nettoomsättningförändring 42,87% 35,46% -21,24% -8,80% 4,11% 97,43% 12,69% -44,95% 40,59% -%
Du Pont-modellen 45,17% 32,02% 1,62% 36,02% 30,60% 37,20% 2,94% -28,71% 9,89% 38,89%
Vinstmarginal 16,69% 10,64% 0,44% 8,73% 10,56% 10,82% 0,74% -9,29% 3,08% 12,88%
Bruttovinstmarginal 84,70% 83,38% 100,00% 100,00% 83,20% 77,52% 86,35% 77,72% 80,44% 95,88%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 11,84% 9,97% 9,83% 17,56% 13,21% 8,96% 7,78% 9,63% 13,04%
Soliditet 56,57% 45,86% 36,68% 40,41% 9,55% 11,76% 26,92% 23,11% 11,63% 12,20%
Kassalikviditet 198,07% 170,75% 160,11% 171,19% 207,43% 186,81% 161,75% 142,42% 151,49% 179,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...