Visa allt om Klockestrands Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125 3 500
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 36 2 -31 167 48 -2 -41 5 -23
Resultat efter finansnetto 31 31 -9 -33 162 48 -2 -39 6 -22
Årets resultat 29 23 3 8 93 20 -2 -36 3 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 34 53 64 89 117 17 26 27 13
Omsättningstillgångar 864 738 741 626 832 659 596 533 610 676
Tillgångar 870 772 795 690 921 776 612 559 637 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 504 481 478 470 378 357 359 395 416
Obeskattade reserver 0 7 7 21 66 28 0 0 3 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 19 47 0 20 94 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 337 242 261 191 365 276 254 199 238 272
Skulder och eget kapital 870 772 795 690 921 776 612 559 637 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 420 450 360 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 815 750 582 619 666 133 142 126 124 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 287 245 255 261 226 227 202 181 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Omsättning 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125 3 500
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 474 1 409 1 282 1 311 1 491 1 371 1 492 1 507 1 375 1 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 349 279 296 312 264 277 234 225 264
Rörelseresultat, EBITDA 62 65 44 -6 195 58 8 -31 13 -17
Nettoomsättningförändring 4,56% 9,93% -2,21% -12,09% 8,80% -8,15% -0,95% 9,58% 17,86% -%
Du Pont-modellen 3,91% 4,66% 0,38% -4,49% 18,24% 6,19% -0,33% -6,98% 0,94% -3,19%
Vinstmarginal 0,77% 0,85% 0,08% -0,79% 3,76% 1,17% -0,04% -0,86% 0,15% -0,63%
Bruttovinstmarginal 34,65% 33,94% 32,37% 31,27% 33,35% 29,06% 26,31% 22,35% 24,34% 22,43%
Rörelsekapital/omsättning 11,92% 11,73% 12,48% 11,06% 10,44% 9,31% 7,64% 7,39% 9,02% 11,54%
Soliditet 61,26% 65,99% 61,19% 71,52% 56,31% 51,37% 58,33% 64,22% 62,35% 60,59%
Kassalikviditet 163,50% 176,45% 168,20% 170,16% 137,53% 123,91% 121,26% 122,61% 137,82% 126,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...