Visa allt om Klockestrands Bygg AB
Visa allt om Klockestrands Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 899 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125
Övrig omsättning 232 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 34 36 2 -31 167 48 -2 -41 5
Resultat efter finansnetto 16 31 31 -9 -33 162 48 -2 -39 6
Årets resultat 10 29 23 3 8 93 20 -2 -36 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 6 34 53 64 89 117 17 26 27
Omsättningstillgångar 599 864 738 741 626 832 659 596 533 610
Tillgångar 626 870 772 795 690 921 776 612 559 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 533 504 481 478 470 378 357 359 395
Obeskattade reserver 0 0 7 7 21 66 28 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 19 47 0 20 94 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 337 242 261 191 365 276 254 199 238
Skulder och eget kapital 626 870 772 795 690 921 776 612 559 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 420 450 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 815 750 582 619 666 133 142 126 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 323 287 245 255 261 226 227 202 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 131 4 421 4 228 3 846 3 933 4 474 4 112 4 477 4 520 4 125
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 950 1 474 1 409 1 282 1 311 1 491 1 371 1 492 1 507 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 383 349 279 296 312 264 277 234 225
Rörelseresultat, EBITDA 20 62 65 44 -6 195 58 8 -31 13
Nettoomsättningförändring -57,05% 4,56% 9,93% -2,21% -12,09% 8,80% -8,15% -0,95% 9,58% -%
Du Pont-modellen 2,72% 3,91% 4,66% 0,38% -4,49% 18,24% 6,19% -0,33% -6,98% 0,94%
Vinstmarginal 0,90% 0,77% 0,85% 0,08% -0,79% 3,76% 1,17% -0,04% -0,86% 0,15%
Bruttovinstmarginal 39,76% 34,65% 33,94% 32,37% 31,27% 33,35% 29,06% 26,31% 22,35% 24,34%
Rörelsekapital/omsättning 27,12% 11,92% 11,73% 12,48% 11,06% 10,44% 9,31% 7,64% 7,39% 9,02%
Soliditet 86,74% 61,26% 65,99% 61,19% 71,52% 56,31% 51,37% 58,33% 64,22% 62,35%
Kassalikviditet 713,10% 163,50% 176,45% 168,20% 170,16% 137,53% 123,91% 121,26% 122,61% 137,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...