Visa allt om Keolis Sverige AB
Visa allt om Keolis Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 142 178 4 053 787 3 755 549 4 066 004 3 422 847 2 898 699 2 697 658 2 759 497 2 313 256 2 191 436
Övrig omsättning 81 662 117 032 166 227 200 890 186 106 139 013 172 863 87 458 124 985 111 791
Rörelseresultat (EBIT) 107 558 64 323 30 838 557 -108 220 -21 238 6 807 14 775 -23 810 10 112
Resultat efter finansnetto 100 627 55 220 21 957 -5 676 -105 790 -18 641 13 285 24 673 -18 136 13 645
Årets resultat 94 264 61 462 23 577 -3 640 -103 455 -18 641 13 285 26 014 -17 080 15 538
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 258 319 275 288 807 326 548 400 451 119 598 87 662 88 374 95 257 99 044
Omsättningstillgångar 710 217 628 836 574 662 565 927 483 239 584 767 541 170 501 659 443 455 405 226
Tillgångar 1 022 475 948 111 863 469 892 475 883 690 704 365 628 832 590 033 538 712 504 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 337 091 228 684 167 222 137 900 135 834 107 744 124 002 110 718 71 045 85 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 450 18 707 19 690 19 559 6 108 6 108 9 834 6 334 15 744 49 871
Långfristiga skulder 0 32 320 47 800 62 787 77 059 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 666 934 668 400 628 757 672 229 664 689 590 513 494 996 472 981 451 923 368 991
Skulder och eget kapital 1 022 475 948 111 863 469 892 475 883 690 704 365 628 832 590 033 538 712 504 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 515 2 781 4 145 2 077 - 1 637 1 628 1 468 3 150 2 669
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 683 165 1 649 951 1 532 415 1 644 918 1 454 575 1 231 161 1 168 428 1 120 902 971 144 894 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 621 436 496 608 564 116 597 584 515 553 451 642 429 417 437 429 288 489 363 923
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 223 840 4 170 819 3 921 776 4 266 894 3 608 953 3 037 712 2 870 521 2 846 955 2 438 241 2 303 227
Nyckeltal
Antal anställda 5 036 5 132 4 821 4 162 4 551 3 853 3 930 3 862 3 169 3 026
Nettoomsättning per anställd (tkr) 823 790 779 977 752 752 686 715 730 724
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 442 442 552 441 444 415 413 438 425
Rörelseresultat, EBITDA 195 407 156 420 122 480 85 968 -48 472 9 554 37 552 42 488 3 054 39 301
Nettoomsättningförändring 2,18% 7,94% -7,64% 18,79% 18,08% 7,45% -2,24% 19,29% 5,56% -%
Du Pont-modellen 11,42% 7,93% 4,28% 1,49% -11,54% -1,66% 2,69% 4,25% -3,23% 2,79%
Vinstmarginal 2,82% 1,86% 0,98% 0,33% -2,98% -0,40% 0,63% 0,91% -0,75% 0,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% -0,98% -1,44% -2,61% -5,30% -0,20% 1,71% 1,04% -0,37% 1,65%
Soliditet 32,97% 24,12% 19,37% 15,45% 15,37% 15,30% 19,72% 18,76% 13,19% 16,94%
Kassalikviditet 101,67% 89,09% 86,31% 77,93% 65,74% 93,06% 103,11% 100,09% 92,55% 103,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...