Visa allt om Longdon/Knitform Aktiebolag
Visa allt om Longdon/Knitform Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 492 297 452 595 399 282 217 379 83 47
Övrig omsättning 109 241 292 183 145 124 209 139 694 743
Rörelseresultat (EBIT) 7 17 99 10 -9 -9 -5 9 24 -23
Resultat efter finansnetto 3 8 89 4 -9 -10 -6 6 23 -31
Årets resultat 0 7 74 4 -9 -10 -6 6 23 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 111 167 225 33 14 28 33 48 30
Omsättningstillgångar 263 266 298 204 292 264 217 214 263 347
Tillgångar 318 377 465 429 324 278 245 246 311 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 195 188 114 110 119 129 135 128 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 182 276 315 214 159 116 111 183 272
Skulder och eget kapital 318 377 465 429 324 278 245 246 311 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 72 - 125 181 - 33 38 0 162 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 99 0 44 - 0 0 0 123 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 11 54 105 74 - 6 11 0 83 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 601 538 744 778 544 406 426 518 777 790
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 149 226 298 - 141 109 190 42 24
Personalkostnader per anställd (tkr) 123 90 115 149 - 37 31 9 193 186
Rörelseresultat, EBITDA 63 73 157 68 8 4 11 25 43 6
Nettoomsättningförändring 65,66% -34,29% -24,03% 49,12% 41,49% 29,95% -42,74% 356,63% 76,60% -%
Du Pont-modellen 2,20% 4,51% 21,29% 2,33% -2,78% -3,24% -2,04% 3,66% 8,04% -5,84%
Vinstmarginal 1,42% 5,72% 21,90% 1,68% -2,26% -3,19% -2,30% 2,37% 30,12% -46,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 89,56% 83,41% 100,00% 94,24% 90,07% 90,78% 47,23% 78,31% -57,45%
Rörelsekapital/omsättning 28,46% 28,28% 4,87% -18,66% 19,55% 37,23% 46,54% 27,18% 96,39% 159,57%
Soliditet 61,32% 51,72% 40,43% 26,57% 33,95% 42,81% 52,65% 54,88% 41,16% 28,12%
Kassalikviditet 213,01% 145,05% 107,25% 63,17% 132,71% 158,49% 170,69% 166,67% 124,04% 122,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...