Visa allt om Glenn o Claes Livs Aktiebolag
Visa allt om Glenn o Claes Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 862 20 060 20 102 20 624 21 016 21 200 20 766 21 338 22 553 22 565
Övrig omsättning 741 599 456 447 464 491 320 239 324 187
Rörelseresultat (EBIT) 15 69 -230 124 298 53 -125 -385 280 406
Resultat efter finansnetto -1 28 -265 85 225 -20 -200 -432 261 389
Årets resultat -1 28 -184 0 224 -20 -200 -73 77 265
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 349 438 416 494 536 662 814 896 641
Omsättningstillgångar 120 1 390 1 467 1 782 1 526 1 523 1 507 1 422 1 643 1 673
Tillgångar 147 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 46 19 202 202 -21 -1 199 472 495
Obeskattade reserver 0 0 0 81 0 0 0 0 359 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 1 693 1 887 1 914 1 818 2 081 2 170 2 037 1 709 1 603
Skulder och eget kapital 147 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 176 199 225 240 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 614 2 202 2 259 2 206 2 183 1 898 1 785 1 695 1 690 1 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 681 832 832 753 771 756 711 728 795 796
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100
Omsättning 15 603 20 659 20 558 21 071 21 480 21 691 21 086 21 577 22 877 22 752
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 477 3 343 2 872 2 946 3 002 3 029 2 967 3 048 3 759 3 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 517 451 432 432 413 395 393 468 448
Rörelseresultat, EBITDA 87 182 -101 257 435 193 27 -232 408 545
Nettoomsättningförändring -25,91% -0,21% -2,53% -1,87% -0,87% 2,09% -2,68% -5,39% -0,05% -%
Du Pont-modellen 19,73% 4,37% -11,71% 5,87% 15,00% 2,82% -5,58% -17,09% 11,26% 18,02%
Vinstmarginal 0,20% 0,38% -1,11% 0,63% 1,44% 0,27% -0,58% -1,79% 1,27% 1,85%
Bruttovinstmarginal 25,70% 26,40% 25,67% 25,82% 25,45% 23,84% 24,75% 23,91% 24,47% 24,48%
Rörelsekapital/omsättning 0,12% -1,51% -2,09% -0,64% -1,39% -2,63% -3,19% -2,88% -0,29% 0,31%
Soliditet 30,61% 2,65% 1,00% 11,91% 10,00% -1,02% -0,05% 8,90% 28,77% 28,11%
Kassalikviditet 117,65% 33,37% 31,00% 45,87% 31,19% 25,04% 24,47% 24,55% 42,54% 47,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...