Visa allt om Glenn o Claes Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 20 060 20 102 20 624 21 016 21 200 20 766 21 338 22 553 22 565 21 701
Övrig omsättning 599 456 447 464 491 320 239 324 187 116
Rörelseresultat (EBIT) 69 -230 124 298 53 -125 -385 280 406 409
Resultat efter finansnetto 28 -265 85 225 -20 -200 -432 261 389 373
Årets resultat 28 -184 0 224 -20 -200 -73 77 265 170
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 438 416 494 536 662 814 896 641 525
Omsättningstillgångar 1 390 1 467 1 782 1 526 1 523 1 507 1 422 1 643 1 673 1 547
Tillgångar 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314 2 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 19 202 202 -21 -1 199 472 495 280
Obeskattade reserver 0 0 81 0 0 0 0 359 216 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 693 1 887 1 914 1 818 2 081 2 170 2 037 1 709 1 603 1 592
Skulder och eget kapital 1 738 1 905 2 198 2 020 2 059 2 169 2 235 2 539 2 314 2 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 176 199 225 240 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 202 2 259 2 206 2 183 1 898 1 785 1 695 1 690 1 628 1 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 832 832 753 771 756 711 728 795 796 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 100 50
Omsättning 20 659 20 558 21 071 21 480 21 691 21 086 21 577 22 877 22 752 21 817
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 343 2 872 2 946 3 002 3 029 2 967 3 048 3 759 3 761 3 617
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 451 432 432 413 395 393 468 448 410
Rörelseresultat, EBITDA 182 -101 257 435 193 27 -232 408 545 538
Nettoomsättningförändring -0,21% -2,53% -1,87% -0,87% 2,09% -2,68% -5,39% -0,05% 3,98% -%
Du Pont-modellen 4,37% -11,71% 5,87% 15,00% 2,82% -5,58% -17,09% 11,26% 18,02% 20,03%
Vinstmarginal 0,38% -1,11% 0,63% 1,44% 0,27% -0,58% -1,79% 1,27% 1,85% 1,91%
Bruttovinstmarginal 26,40% 25,67% 25,82% 25,45% 23,84% 24,75% 23,91% 24,47% 24,48% 24,57%
Rörelsekapital/omsättning -1,51% -2,09% -0,64% -1,39% -2,63% -3,19% -2,88% -0,29% 0,31% -0,21%
Soliditet 2,65% 1,00% 11,91% 10,00% -1,02% -0,05% 8,90% 28,77% 28,11% 20,46%
Kassalikviditet 33,37% 31,00% 45,87% 31,19% 25,04% 24,47% 24,55% 42,54% 47,97% 43,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...