Visa allt om Ovikens Taxi Aktiebolag
Visa allt om Ovikens Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 232 4 873 4 956 4 533 4 712 5 011 4 454 4 742 4 658 4 359
Övrig omsättning - 50 230 46 84 44 272 53 54 59
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 844 1 353 726 659 866 414 844 1 134 745
Resultat efter finansnetto 1 775 829 1 303 722 627 799 255 836 1 028 693
Årets resultat 1 017 615 1 006 425 391 458 184 463 336 221
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 877 3 368 4 167 2 237 2 636 3 265 3 772 3 081 3 534 3 357
Omsättningstillgångar 2 361 1 205 2 350 2 512 2 225 1 581 926 2 170 1 491 1 471
Tillgångar 5 238 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 156 739 2 125 1 415 1 212 821 362 2 478 2 115 1 878
Obeskattade reserver 2 598 2 220 2 181 2 182 2 039 1 971 1 799 1 826 1 662 1 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 475 775 1 249 473 822 1 212 1 682 200 486 965
Kortfristiga skulder 1 010 840 962 679 788 843 854 747 762 870
Skulder och eget kapital 5 238 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 786 754 620 605 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 160 - - - -
Löner till övriga anställda 1 441 1 613 1 322 1 441 1 465 752 737 710 633 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 539 683 683 715 755 742 661 208 644 647
Utdelning till aktieägare 903 600 2 002 296 222 0 0 100 100 100
Omsättning 5 232 4 923 5 186 4 579 4 796 5 055 4 726 4 795 4 712 4 418
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 046 975 991 907 942 1 002 891 948 932 872
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 481 423 442 451 466 450 425 384 385
Rörelseresultat, EBITDA 2 267 1 425 1 900 1 086 1 128 1 405 1 078 1 391 1 678 1 306
Nettoomsättningförändring 7,37% -1,67% 9,33% -3,80% -5,97% 12,51% -6,07% 1,80% 6,86% -%
Du Pont-modellen 34,25% 19,02% 20,91% 15,98% 14,34% 19,03% 9,39% 16,66% 22,83% 16,18%
Vinstmarginal 34,29% 17,85% 27,50% 16,74% 14,79% 18,40% 9,90% 18,45% 24,62% 17,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 86,71% 83,79% 86,67% 86,90% 85,20%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 7,49% 28,01% 40,44% 30,50% 14,73% 1,62% 30,01% 15,65% 13,79%
Soliditet 60,76% 54,03% 58,70% 63,66% 55,85% 46,92% 35,93% 72,23% 65,90% 55,51%
Kassalikviditet 233,76% 143,45% 244,28% 369,96% 282,36% 187,54% 108,43% 290,50% 195,67% 169,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...