Visa allt om Ovikens Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 873 4 956 4 533 4 712 5 011 4 454 4 742 4 658 4 359 4 225
Övrig omsättning 50 230 46 84 44 272 53 54 59 8
Rörelseresultat (EBIT) 844 1 353 726 659 866 414 844 1 134 745 538
Resultat efter finansnetto 829 1 303 722 627 799 255 836 1 028 693 473
Årets resultat 615 1 006 425 391 458 184 463 336 221 183
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 368 4 167 2 237 2 636 3 265 3 772 3 081 3 534 3 357 4 131
Omsättningstillgångar 1 205 2 350 2 512 2 225 1 581 926 2 170 1 491 1 471 887
Tillgångar 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828 5 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 739 2 125 1 415 1 212 821 362 2 478 2 115 1 878 1 708
Obeskattade reserver 2 220 2 181 2 182 2 039 1 971 1 799 1 826 1 662 1 114 739
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 775 1 249 473 822 1 212 1 682 200 486 965 1 169
Kortfristiga skulder 840 962 679 788 843 854 747 762 870 1 403
Skulder och eget kapital 4 573 6 518 4 749 4 861 4 846 4 698 5 251 5 025 4 828 5 018
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 786 754 620 605 608 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 160 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 613 1 322 1 441 1 465 752 737 710 633 646 576
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 683 683 715 755 742 661 208 644 647 576
Utdelning till aktieägare 600 2 002 296 222 0 0 100 100 100 50
Omsättning 4 923 5 186 4 579 4 796 5 055 4 726 4 795 4 712 4 418 4 233
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 991 907 942 1 002 891 948 932 872 845
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 423 442 451 466 450 425 384 385 358
Rörelseresultat, EBITDA 1 425 1 900 1 086 1 128 1 405 1 078 1 391 1 678 1 306 1 192
Nettoomsättningförändring -1,67% 9,33% -3,80% -5,97% 12,51% -6,07% 1,80% 6,86% 3,17% -%
Du Pont-modellen 19,02% 20,91% 15,98% 14,34% 19,03% 9,39% 16,66% 22,83% 16,18% 10,78%
Vinstmarginal 17,85% 27,50% 16,74% 14,79% 18,40% 9,90% 18,45% 24,62% 17,92% 12,80%
Bruttovinstmarginal 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 86,71% 83,79% 86,67% 86,90% 85,20% 82,75%
Rörelsekapital/omsättning 7,49% 28,01% 40,44% 30,50% 14,73% 1,62% 30,01% 15,65% 13,79% -12,21%
Soliditet 54,03% 58,70% 63,66% 55,85% 46,92% 35,93% 72,23% 65,90% 55,51% 44,64%
Kassalikviditet 143,45% 244,28% 369,96% 282,36% 187,54% 108,43% 290,50% 195,67% 169,08% 63,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...