Visa allt om Peter Strömbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 387 3 314 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 951 2 822
Övrig omsättning 112 112 - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 764 772 827 679 793 642 534 558 566 106
Resultat efter finansnetto 809 813 882 710 722 580 503 520 567 397
Årets resultat 750 658 524 409 360 330 255 255 301 252
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 3 347 355 448 137 619
Omsättningstillgångar 2 270 2 684 2 770 2 511 2 306 1 472 1 222 1 155 1 002 505
Tillgångar 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139 1 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 873 783 710 536 487 477 397 392 438 386
Obeskattade reserver 945 1 090 1 135 1 000 860 664 565 442 300 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 451 810 924 976 962 677 614 769 401 587
Skulder och eget kapital 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139 1 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 800 815 584 757 564 805
Varav tantiem till styrelse & VD - 225 - 250 - - 250 300 0 200
Löner till övriga anställda 1 311 1 187 1 123 949 441 330 526 418 405 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 301 328 356 380 405 470 552 533 546 596
Utdelning till aktieägare 750 660 585 350 360 350 250 250 300 250
Omsättning 3 499 3 426 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 954 2 822
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 694 1 657 1 866 1 839 1 719 1 611 1 026 1 493 984 941
Personalkostnader per anställd (tkr) 813 781 759 784 799 817 564 869 522 587
Rörelseresultat, EBITDA 764 772 828 682 800 650 546 597 601 131
Nettoomsättningförändring 2,20% -11,18% 1,44% 7,01% 6,67% 4,64% 3,15% 1,15% 4,57% -%
Du Pont-modellen 37,93% 30,55% 34,15% 28,30% 34,69% 37,38% 35,70% 36,24% 51,62% 37,19%
Vinstmarginal 25,42% 24,74% 25,36% 19,33% 23,31% 21,10% 18,29% 19,46% 19,93% 14,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,71% 56,55% 49,48% 41,73% 39,10% 24,67% 19,75% 12,93% 20,37% -2,91%
Soliditet 70,93% 60,85% 55,83% 50,68% 48,54% 53,13% 50,97% 44,31% 57,42% 43,95%
Kassalikviditet 503,33% 331,36% 299,78% 257,27% 239,71% 217,43% 199,02% 150,20% 249,88% 86,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...