Visa allt om Peter Strömbergs Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Peter Strömbergs Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 412 3 387 3 314 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 951
Övrig omsättning 22 112 112 - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 761 764 772 827 679 793 642 534 558 566
Resultat efter finansnetto 776 809 813 882 710 722 580 503 520 567
Årets resultat 768 750 658 524 409 360 330 255 255 301
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 347 355 448 137
Omsättningstillgångar 1 995 2 270 2 684 2 770 2 511 2 306 1 472 1 222 1 155 1 002
Tillgångar 1 995 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 873 783 710 536 487 477 397 392 438
Obeskattade reserver 730 945 1 090 1 135 1 000 860 664 565 442 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 374 451 810 924 976 962 677 614 769 401
Skulder och eget kapital 1 995 2 270 2 684 2 770 2 512 2 309 1 819 1 577 1 603 1 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 800 815 584 757 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - 225 - 250 - - 250 300 0
Löner till övriga anställda 1 251 1 311 1 187 1 123 949 441 330 526 418 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 301 328 356 380 405 470 552 533 546
Utdelning till aktieägare 768 750 660 585 350 360 350 250 250 300
Omsättning 3 434 3 499 3 426 3 731 3 678 3 437 3 222 3 079 2 985 2 954
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 706 1 694 1 657 1 866 1 839 1 719 1 611 1 026 1 493 984
Personalkostnader per anställd (tkr) 768 813 781 759 784 799 817 564 869 522
Rörelseresultat, EBITDA 761 764 772 828 682 800 650 546 597 601
Nettoomsättningförändring 0,74% 2,20% -11,18% 1,44% 7,01% 6,67% 4,64% 3,15% 1,15% -%
Du Pont-modellen 39,10% 37,93% 30,55% 34,15% 28,30% 34,69% 37,38% 35,70% 36,24% 51,62%
Vinstmarginal 22,86% 25,42% 24,74% 25,36% 19,33% 23,31% 21,10% 18,29% 19,46% 19,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,51% 53,71% 56,55% 49,48% 41,73% 39,10% 24,67% 19,75% 12,93% 20,37%
Soliditet 73,20% 70,93% 60,85% 55,83% 50,68% 48,54% 53,13% 50,97% 44,31% 57,42%
Kassalikviditet 533,42% 503,33% 331,36% 299,78% 257,27% 239,71% 217,43% 199,02% 150,20% 249,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...