Visa allt om Mekonomen Ludvika Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Ludvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 224 10 038 9 094 9 467 8 670 8 502 8 501 7 296 6 924 6 442
Övrig omsättning 159 59 57 60 22 20 17 18 21 9
Rörelseresultat (EBIT) 180 263 178 541 221 149 326 11 104 70
Resultat efter finansnetto 167 247 160 522 205 144 320 -4 100 69
Årets resultat 130 175 216 305 171 116 231 50 136 94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 185 48 72 34 15 4 9 20 60
Omsättningstillgångar 2 673 2 442 2 423 2 524 2 210 1 748 1 744 1 606 1 660 1 645
Tillgångar 2 849 2 627 2 472 2 596 2 244 1 763 1 748 1 614 1 680 1 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 393 512 647 492 320 205 244 210 844
Obeskattade reserver 0 0 0 121 0 4 0 8 68 155
Avsättningar (tkr) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 499 2 234 1 959 1 829 1 753 1 438 1 544 1 363 1 402 706
Skulder och eget kapital 2 849 2 627 2 472 2 596 2 244 1 763 1 748 1 614 1 680 1 705
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 337 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 365 1 101 1 063 966 1 118 737 1 015 1 086 884 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 504 381 375 318 365 400 399 419 365 304
Utdelning till aktieägare 0 180 300 350 154 0 0 0 0 639
Omsättning 10 383 10 097 9 151 9 527 8 692 8 522 8 518 7 314 6 945 6 451
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 556 2 510 2 274 3 156 2 168 2 126 2 125 1 824 2 308 2 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 382 369 437 380 373 357 381 420 361
Rörelseresultat, EBITDA 210 285 202 560 228 151 331 22 144 115
Nettoomsättningförändring 1,85% 10,38% -3,94% 9,19% 1,98% 0,01% 16,52% 5,37% 7,48% -%
Du Pont-modellen 6,35% 10,05% 7,20% 20,84% 9,85% 8,45% 18,71% 0,74% 6,43% 4,16%
Vinstmarginal 1,77% 2,63% 1,96% 5,71% 2,55% 1,75% 3,85% 0,16% 1,56% 1,10%
Bruttovinstmarginal 31,29% 29,80% 30,02% 30,13% 31,96% 31,20% 31,61% 32,61% 32,76% 32,04%
Rörelsekapital/omsättning 1,70% 2,07% 5,10% 7,34% 5,27% 3,65% 2,35% 3,33% 3,73% 14,58%
Soliditet 12,04% 14,96% 20,71% 28,36% 21,93% 18,32% 11,73% 15,47% 15,41% 56,05%
Kassalikviditet 33,37% 37,42% 32,52% 54,89% 49,91% 38,11% 43,59% 49,23% 57,28% 112,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...