Visa allt om Smemec Aktiebolag
Visa allt om Smemec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801 1 048
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 226 349 472 874 564 31 209 350 143
Resultat efter finansnetto -42 244 371 506 896 567 31 215 352 143
Årets resultat 224 137 213 285 475 313 22 155 253 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 416 1 520 1 860 365 589 279 293 311 330 332
Omsättningstillgångar 154 361 164 1 788 1 119 880 468 426 387 801
Tillgångar 1 570 1 880 2 025 2 153 1 707 1 159 761 737 717 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 142 1 075 1 093 1 038 913 838 525 503 578 375
Obeskattade reserver 328 660 596 501 377 142 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 146 335 614 417 179 236 234 139 758
Skulder och eget kapital 1 570 1 880 2 025 2 153 1 707 1 159 761 737 717 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 84 0 0 262 0 0 0 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 110 100 0 286 57 0 214 469 8 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 11 10 9 28 20 59 56 120 4 86
Utdelning till aktieägare 160 157 156 158 160 400 0 140 230 50
Omsättning 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801 1 048
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 337 867 649 1 693 1 396 1 318 920 1 308 801 349
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 123 134 406 187 393 306 753 47 254
Rörelseresultat, EBITDA -38 231 352 475 877 578 49 227 368 162
Nettoomsättningförändring -61,13% 33,59% -61,67% 21,28% 5,92% 43,26% -29,66% 63,30% -23,57% -%
Du Pont-modellen -2,68% 13,09% 18,52% 23,50% 52,55% 48,92% 4,20% 29,17% 49,09% 12,62%
Vinstmarginal -12,46% 28,37% 57,78% 29,89% 64,26% 43,02% 3,48% 16,44% 43,95% 13,65%
Bruttovinstmarginal 52,23% 46,83% 84,28% 59,54% 83,81% 80,96% 50,00% 84,94% 59,93% 98,38%
Rörelsekapital/omsättning 16,02% 24,80% -26,35% 69,34% 50,29% 53,19% 25,22% 14,68% 30,96% 4,10%
Soliditet 89,03% 84,56% 76,93% 65,36% 69,76% 81,33% 68,99% 68,25% 80,61% 33,10%
Kassalikviditet 132,00% 247,26% 48,96% 291,21% 259,95% 491,62% 198,31% 182,05% 278,42% 65,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...