Visa allt om Ventilationskontroll Mandelholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 007 9 004 11 767 11 819 11 028 5 082 6 101 6 316 4 753 8 341
Övrig omsättning - - 419 - 52 - - - 72 20
Rörelseresultat (EBIT) 220 720 848 1 171 941 728 569 960 391 500
Resultat efter finansnetto 228 731 889 1 412 937 717 583 941 377 519
Årets resultat 224 551 526 922 493 446 384 494 190 266
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 526 2 501 1 479 1 372 2 899 2 490 1 955 1 461 1 370 1 049
Omsättningstillgångar 3 141 4 470 5 067 5 455 2 893 2 091 2 135 2 397 1 832 2 001
Tillgångar 5 667 6 971 6 547 6 827 5 792 4 581 4 091 3 858 3 202 3 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 953 2 868 3 658 3 332 2 910 2 517 2 172 1 888 1 434 1 294
Obeskattade reserver 1 454 1 531 1 524 1 366 1 154 906 813 780 537 434
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 113 233 318 395 218 252 251 289 170 170
Kortfristiga skulder 2 148 2 339 1 047 1 734 1 509 906 856 902 1 061 1 151
Skulder och eget kapital 5 667 6 971 6 547 6 827 5 792 4 581 4 091 3 858 3 202 3 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 391 392 339 292 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 551 485 568 582 529 140 111 104 98 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 343 345 391 394 508 349 306 287 202 236
Utdelning till aktieägare 1 140 1 140 200 200 500 100 100 100 40 50
Omsättning 13 007 9 004 12 186 11 819 11 080 5 082 6 101 6 316 4 825 8 361
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 504 4 502 5 884 5 910 5 514 2 541 6 101 3 158 2 377 4 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 401 471 480 500 431 796 365 303 320
Rörelseresultat, EBITDA 220 720 851 1 174 945 733 575 966 398 502
Nettoomsättningförändring 44,46% -23,48% -0,44% 7,17% 117,00% -16,70% -3,40% 32,88% -43,02% -%
Du Pont-modellen 4,22% 10,76% 13,88% 20,95% 16,45% 16,85% 14,72% 24,96% 12,24% 17,71%
Vinstmarginal 1,84% 8,33% 7,72% 12,10% 8,64% 15,19% 9,87% 15,25% 8,25% 6,47%
Bruttovinstmarginal 19,64% 22,19% 17,42% 23,10% 29,57% 13,11% 39,17% 37,10% 27,69% 38,66%
Rörelsekapital/omsättning 7,63% 23,67% 34,16% 31,48% 12,55% 23,32% 20,96% 23,67% 16,22% 10,19%
Soliditet 54,48% 58,27% 73,03% 63,55% 64,93% 69,52% 67,40% 63,49% 56,86% 52,69%
Kassalikviditet 139,34% 183,28% 468,96% 291,64% 171,37% 205,96% 238,08% 250,22% 166,92% 170,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...