Visa allt om Cabseal Aktiebolag
Visa allt om Cabseal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 48 648 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 1 229 -21 6 211 5 163 8 139 1 225 1 850 2 544 3 886
Resultat efter finansnetto 509 1 178 2 6 253 4 686 7 677 661 1 169 2 707 4 169
Årets resultat 364 681 1 503 3 899 3 249 4 805 502 258 1 373 2 152
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 041 21 981 22 722 23 107 23 943 25 188 26 093 18 455 7 225 3 015
Omsättningstillgångar 13 506 11 812 10 632 16 126 15 967 21 956 10 563 11 589 12 259 13 944
Tillgångar 34 546 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 577 8 213 9 032 11 029 10 131 9 882 5 577 5 575 6 117 7 144
Obeskattade reserver 7 622 7 605 7 323 9 306 8 410 8 183 7 093 7 110 6 584 5 861
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 288 10 814 11 398 11 991 11 612 15 058 14 994 14 180 0 0
Kortfristiga skulder 7 060 7 161 5 601 6 907 9 757 14 022 8 993 3 180 6 783 3 954
Skulder och eget kapital 34 546 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 1 165 820 1 100 1 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 187 9 783 10 642 11 880 9 281 9 799 5 275 4 366 4 040 4 848
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 4 270 3 574 3 753 3 796 3 027 3 136 2 321 1 872 2 102 2 764
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 3 500 3 000 3 000 500 500 800 2 400
Omsättning 48 648 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287
Nyckeltal
Antal anställda 28 26 27 32 30 31 19 17 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 737 1 594 1 751 2 087 1 797 2 084 1 729 1 624 1 784 2 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 524 548 500 419 424 464 425 438 488
Rörelseresultat, EBITDA 1 425 2 330 1 404 7 656 6 646 9 631 2 646 2 140 3 342 4 519
Nettoomsättningförändring 17,41% -12,37% -29,20% 23,91% -16,57% 96,69% 18,94% -8,93% -24,73% -%
Du Pont-modellen 2,46% 4,66% 1,18% 17,19% 13,35% 17,73% 5,00% 6,37% 13,90% 24,80%
Vinstmarginal 1,75% 3,80% 0,83% 10,10% 9,89% 12,94% 5,58% 6,93% 8,93% 10,44%
Bruttovinstmarginal 46,74% 48,61% 44,08% 44,13% 43,92% 42,64% 48,07% 47,59% 47,82% 45,90%
Rörelsekapital/omsättning 13,25% 11,22% 10,64% 13,80% 11,52% 12,28% 4,78% 30,45% 18,06% 24,80%
Soliditet 42,04% 41,86% 44,20% 45,59% 40,91% 33,75% 29,48% 35,59% 55,73% 67,01%
Kassalikviditet 129,56% 104,08% 127,75% 160,82% 117,93% 129,42% 77,78% 271,67% 132,54% 278,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...