Visa allt om Cabseal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287 41 754
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 229 -21 6 211 5 163 8 139 1 225 1 850 2 544 3 886 6 110
Resultat efter finansnetto 1 178 2 6 253 4 686 7 677 661 1 169 2 707 4 169 6 195
Årets resultat 681 1 503 3 899 3 249 4 805 502 258 1 373 2 152 3 268
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 981 22 722 23 107 23 943 25 188 26 093 18 455 7 225 3 015 2 043
Omsättningstillgångar 11 812 10 632 16 126 15 967 21 956 10 563 11 589 12 259 13 944 19 384
Tillgångar 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959 21 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 213 9 032 11 029 10 131 9 882 5 577 5 575 6 117 7 144 7 392
Obeskattade reserver 7 605 7 323 9 306 8 410 8 183 7 093 7 110 6 584 5 861 4 753
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 814 11 398 11 991 11 612 15 058 14 994 14 180 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 161 5 601 6 907 9 757 14 022 8 993 3 180 6 783 3 954 9 282
Skulder och eget kapital 33 793 33 354 39 233 39 910 47 144 36 656 30 045 19 484 16 959 21 428
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 1 165 820 1 100 1 453 1 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 783 10 642 11 880 9 281 9 799 5 275 4 366 4 040 4 848 3 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 3 574 3 753 3 796 3 027 3 136 2 321 1 872 2 102 2 764 2 103
Utdelning till aktieägare 0 1 500 3 500 3 000 3 000 500 500 800 2 400 2 400
Omsättning 41 435 47 284 66 787 53 899 64 604 32 845 27 614 30 323 40 287 41 754
Nyckeltal
Antal anställda 26 27 32 30 31 19 17 17 19 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 594 1 751 2 087 1 797 2 084 1 729 1 624 1 784 2 120 2 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 548 500 419 424 464 425 438 488 530
Rörelseresultat, EBITDA 2 330 1 404 7 656 6 646 9 631 2 646 2 140 3 342 4 519 6 491
Nettoomsättningförändring -12,37% -29,20% 23,91% -16,57% 96,69% 18,94% -8,93% -24,73% -3,51% -%
Du Pont-modellen 4,66% 1,18% 17,19% 13,35% 17,73% 5,00% 6,37% 13,90% 24,80% 29,01%
Vinstmarginal 3,80% 0,83% 10,10% 9,89% 12,94% 5,58% 6,93% 8,93% 10,44% 14,89%
Bruttovinstmarginal 48,61% 44,08% 44,13% 43,92% 42,64% 48,07% 47,59% 47,82% 45,90% 43,97%
Rörelsekapital/omsättning 11,22% 10,64% 13,80% 11,52% 12,28% 4,78% 30,45% 18,06% 24,80% 24,19%
Soliditet 41,86% 44,20% 45,59% 40,91% 33,75% 29,48% 35,59% 55,73% 67,01% 50,47%
Kassalikviditet 104,08% 127,75% 160,82% 117,93% 129,42% 77,78% 271,67% 132,54% 278,30% 178,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...