Visa allt om Rulltrappservice RULLAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 18 433 13 416 20 390 11 673 22 534 25 221 25 756 21 254 21 471 19 757
Övrig omsättning 6 - - 113 49 - 2 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 389 -1 699 1 305 -1 287 1 009 483 2 536 3 004 1 605 255
Resultat efter finansnetto 463 -1 684 1 334 -1 400 1 054 472 2 644 3 056 1 614 133
Årets resultat 448 -585 690 1 518 591 1 363 1 650 1 340 171
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 185 274 321 447 566 487 539 533 543
Omsättningstillgångar 7 793 6 581 8 286 6 591 8 725 9 693 9 914 10 566 6 227 5 287
Tillgångar 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760 5 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 151 3 703 4 289 3 598 4 597 4 579 4 488 3 526 2 418 1 279
Obeskattade reserver 0 0 1 099 739 2 244 1 945 2 335 1 708 1 011 1 313
Avsättningar (tkr) 108 164 146 194 240 200 110 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 687 2 898 3 027 2 381 2 091 3 535 3 467 5 872 3 330 3 238
Skulder och eget kapital 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760 5 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 857 869 1 024 1 253 1 379 1 036
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 514 4 843 5 174 4 745 4 100 4 213 3 777 3 162 2 792 3 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 717 1 912 1 913 1 800 1 824 1 809 1 716 1 629 1 464 1 563
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 500 500 400 500 200
Omsättning 18 439 13 416 20 390 11 786 22 583 25 221 25 758 21 254 21 471 19 759
Nyckeltal
Antal anställda 11 13 13 13 13 14 14 13 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 676 1 032 1 568 898 1 733 1 802 1 840 1 635 1 789 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 535 558 524 542 510 489 490 511 458
Rörelseresultat, EBITDA 432 -1 609 1 414 -1 188 1 127 631 2 665 3 140 1 727 384
Nettoomsättningförändring 37,40% -34,20% 74,68% -48,20% -10,65% -2,08% 21,18% -1,01% 8,68% -%
Du Pont-modellen 5,88% -24,80% 15,58% -18,16% 11,49% 4,81% 25,42% 27,55% 24,07% 4,41%
Vinstmarginal 2,53% -12,51% 6,54% -10,75% 4,68% 1,95% 10,27% 14,39% 7,58% 1,30%
Bruttovinstmarginal 58,74% 52,07% 70,82% 50,05% 75,97% 58,97% 49,96% 45,04% 58,16% 62,63%
Rörelsekapital/omsättning 22,28% 27,45% 25,79% 36,07% 29,44% 24,42% 25,03% 22,09% 13,49% 10,37%
Soliditet 52,23% 54,73% 59,57% 59,93% 68,15% 58,61% 59,31% 42,83% 46,54% 38,15%
Kassalikviditet 132,11% 168,12% 214,17% 216,17% 343,76% 204,24% 248,66% 159,95% 109,31% 111,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...