Visa allt om Rulltrappservice RULLAB Aktiebolag
Visa allt om Rulltrappservice RULLAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 812 18 433 13 416 20 390 11 673 22 534 25 221 25 756 21 254 21 471
Övrig omsättning 53 6 - - 113 49 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 373 389 -1 699 1 305 -1 287 1 009 483 2 536 3 004 1 605
Resultat efter finansnetto 1 390 463 -1 684 1 334 -1 400 1 054 472 2 644 3 056 1 614
Årets resultat 766 448 -585 690 1 518 591 1 363 1 650 1 340
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 155 185 274 321 447 566 487 539 533
Omsättningstillgångar 8 196 7 793 6 581 8 286 6 591 8 725 9 693 9 914 10 566 6 227
Tillgångar 8 342 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 918 4 151 3 703 4 289 3 598 4 597 4 579 4 488 3 526 2 418
Obeskattade reserver 360 0 0 1 099 739 2 244 1 945 2 335 1 708 1 011
Avsättningar (tkr) 163 108 164 146 194 240 200 110 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 901 3 687 2 898 3 027 2 381 2 091 3 535 3 467 5 872 3 330
Skulder och eget kapital 8 342 7 947 6 766 8 560 6 912 9 172 10 259 10 401 11 105 6 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 857 869 1 024 1 253 1 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 733 4 514 4 843 5 174 4 745 4 100 4 213 3 777 3 162 2 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 870 1 717 1 912 1 913 1 800 1 824 1 809 1 716 1 629 1 464
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 1 000 500 500 400 500
Omsättning 21 865 18 439 13 416 20 390 11 786 22 583 25 221 25 758 21 254 21 471
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 13 13 13 13 14 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 983 1 676 1 032 1 568 898 1 733 1 802 1 840 1 635 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 586 535 558 524 542 510 489 490 511
Rörelseresultat, EBITDA 1 422 432 -1 609 1 414 -1 188 1 127 631 2 665 3 140 1 727
Nettoomsättningförändring 18,33% 37,40% -34,20% 74,68% -48,20% -10,65% -2,08% 21,18% -1,01% -%
Du Pont-modellen 16,66% 5,88% -24,80% 15,58% -18,16% 11,49% 4,81% 25,42% 27,55% 24,07%
Vinstmarginal 6,37% 2,53% -12,51% 6,54% -10,75% 4,68% 1,95% 10,27% 14,39% 7,58%
Bruttovinstmarginal 61,24% 58,74% 52,07% 70,82% 50,05% 75,97% 58,97% 49,96% 45,04% 58,16%
Rörelsekapital/omsättning 24,28% 22,28% 27,45% 25,79% 36,07% 29,44% 24,42% 25,03% 22,09% 13,49%
Soliditet 62,32% 52,23% 54,73% 59,57% 59,93% 68,15% 58,61% 59,31% 42,83% 46,54%
Kassalikviditet 202,38% 132,11% 168,12% 214,17% 216,17% 343,76% 204,24% 248,66% 159,95% 109,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...