Visa allt om Come in Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Come in Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 958 1 314 2 712 3 792 4 425 3 866 4 211 4 542 6 287 5 580
Övrig omsättning 1 000 15 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 846 -679 -1 603 -996 233 -265 130 110 1 023 548
Resultat efter finansnetto 813 -707 -1 558 -967 214 -281 103 43 948 481
Årets resultat 633 34 297 98 164 14 76 31 342 1 081
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 930 1 198 3 514 3 947 4 406 4 529 4 919 3 404 3 858
Omsättningstillgångar 6 541 5 566 5 733 2 435 1 618 1 184 1 475 1 424 3 345 2 818
Tillgångar 6 541 6 496 6 931 5 949 5 565 5 590 6 004 6 343 6 749 6 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 967 5 334 5 300 5 004 4 906 4 742 4 728 4 653 4 622 4 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 254 0 0 0 0 36 437 910
Kortfristiga skulder 574 1 161 1 377 945 659 848 1 276 1 655 1 691 1 485
Skulder och eget kapital 6 541 6 496 6 931 5 949 5 565 5 590 6 004 6 343 6 749 6 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 511 663 704 670 670 799 1 094 968 874 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 175 138 203 142 142 231 175 287 263 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 958 1 329 2 712 3 792 4 425 3 866 4 211 4 542 6 287 5 580
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 319 438 904 1 264 1 475 967 842 757 1 257 1 395
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 267 302 292 273 259 266 230 230 313
Rörelseresultat, EBITDA 846 -410 -1 334 -564 710 214 720 703 1 502 1 023
Nettoomsättningförändring -27,09% -51,55% -28,48% -14,31% 14,46% -8,19% -7,29% -27,76% 12,67% -%
Du Pont-modellen 12,93% -10,45% -22,19% -16,05% 4,19% -4,74% 2,17% 1,73% 15,16% 8,37%
Vinstmarginal 88,31% -51,67% -56,71% -25,18% 5,27% -6,85% 3,09% 2,42% 16,27% 10,02%
Bruttovinstmarginal 99,27% 81,89% 88,72% 89,87% 85,92% 84,58% 87,01% 86,37% 90,12% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning 622,86% 335,24% 160,62% 39,29% 21,67% 8,69% 4,73% -5,09% 26,31% 23,89%
Soliditet 91,22% 82,11% 76,47% 84,11% 88,16% 84,83% 78,75% 73,36% 68,48% 64,11%
Kassalikviditet 1 139,55% 479,41% 416,34% 251,43% 231,87% 127,24% 105,41% 80,24% 193,85% 178,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...