Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 665 1 369 1 254 1 324 1 070 1 054 1 192 2 184 2 270 2 178
Övrig omsättning 1 275 65 - - - - 19 394 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 260 -178 -370 -247 -306 -320 18 907 -99 397 634
Resultat efter finansnetto 1 771 10 -83 -5 -7 -75 18 962 -291 320 496
Årets resultat 4 870 148 65 102 -30 5 10 537 -228 265 379
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 2 543 2 598 6 471 2 471 2 593 6 666 2 501 423 8 915
Omsättningstillgångar 25 024 22 245 20 964 17 409 21 417 25 027 21 123 12 950 15 847 7 569
Tillgångar 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269 16 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 602 18 772 18 663 18 638 18 576 18 646 18 681 8 185 8 453 8 228
Obeskattade reserver 30 4 134 4 316 4 503 4 651 4 664 4 745 0 63 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 283 6 763 7 138
Kortfristiga skulder 1 700 1 882 582 738 662 4 310 4 363 3 983 990 1 019
Skulder och eget kapital 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269 16 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 650 637 624 598 586 571 480 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 813 663 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 255 208 204 200 194 186 182 178 183 124
Utdelning till aktieägare 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Omsättning 1 940 1 434 1 254 1 324 1 070 1 054 20 586 2 184 2 270 2 178
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 685 627 662 535 527 596 1 092 1 135 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 439 433 425 413 399 394 384 332 276
Rörelseresultat, EBITDA 336 -29 -221 -98 -165 -179 19 051 89 585 823
Nettoomsättningförändring -51,42% 9,17% -5,29% 23,74% 1,52% -11,58% -45,42% -3,79% 4,22% -%
Du Pont-modellen 7,22% 0,04% -0,33% 0,06% 0,25% -0,28% 68,70% 0,57% 4,35% 5,06%
Vinstmarginal 274,89% 0,73% -6,14% 1,06% 5,51% -7,21% 1 601,59% 4,03% 31,15% 38,29%
Bruttovinstmarginal 69,92% 94,23% 93,70% 91,16% 98,60% 98,39% 93,54% 89,93% 97,00% 97,20%
Rörelsekapital/omsättning 3 507,37% 1 487,44% 1 625,36% 1 259,14% 1 939,72% 1 965,56% 1 406,04% 410,58% 654,49% 300,73%
Soliditet 93,26% 88,74% 93,50% 91,95% 92,11% 79,95% 79,81% 52,97% 52,24% 50,35%
Kassalikviditet 1 464,59% 962,17% 2 873,54% 2 281,98% 2 553,63% 474,71% 469,93% 104,64% 686,46% 708,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...